Image default
BIH

Polovina evidentiranih žrtava trgovine ljudima u BiH su djeca

World Vision BiH, povodom Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima koji se obilježio 18. listopada, poručio je kako radi na jačanju identifikacije žrtava trgovine ljudima i osnaživanju predstavnika romskog nevladinog sektora jer je BiH zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela i seksualne eksploatacije. U 2019. godini je evidentirana 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima, od kojih je 36 djece. ‘Duboko smo zabrinuti za ovu djecu, posebno jer ove brojke možda ne odražavaju stvarni opseg problema zbog nedovoljnog prijavljivanja i relativne nevidljivosti slučajeva poput prisilnog dječjeg rada, prosjačenja i prisilnih brakova’, rekla je direktorica nevladine organizacije World Vision BiH Larisa Klepac. Iz organizacije naglašavaju da je potreban odlučan, koordiniran napor i veće ulaganje uključenih aktera, ali i pojačana educiranost i uključenost lokalne zajednice i šire javnosti da kvalitetnije, spremnije i dugoročnije adresiraju ovaj problem. Važni koraci ka njegovom rješavanju su izrada Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece na lokalnoj i kantonalnoj razini u BiH i unapređenje pristupa mobilnim timovima za identifikaciju (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima na području zapadnog Balkana, priopćeno je iz World Vision BiH.

VEZANO

BiH je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima

urednik