Image default
BIH

Protivljenje donošenju Zakona o stečaju kojeg je predložila Vlada FBiH

– Udruženje poslodavaca Federacije BiH nije iznenađeno ponašanjem Vlade FBiH kada je riječ o utvrđivanju Prijedloga zakona o stečaju FBiH.

“Kao i mnogo puta do  sada, Vlada FBiH je pokazala da nema poštovanja prema socijalnim partnerima ni interesa da se kroz dijalog dođe do kvalitetnih zakonskih rješenja ili da donosi prijedloge zakona u interesu pojedinih interesnih grupa, ne vodeći računa o općedruštvenom interesu“, navode iz  Udruženja i napominju da je od premijera FBiH Fadila Novalića zatraženo da se prije razmatranja Zakona o stečaju FBiH na sjednici Vlade o njemu razgovara na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za teritorij FBiH. Premijer je tada zamolio da Udruženje poslodavaca FBiH ne inztitira da se tu točka razmatra na ESV, a zauzvrat je obećao izravne konzultacije sa Federalnim ministarstvom pravde, kao i da Vlada FBiH neće usvajati tekst zakona i slati ga u parlamentarnu proceduru prije konzultacija, koje, pak, nikada nisu organizirane.

“Bez konzultacija je Prijedlog zakona o stečaju utvrđen na sjednici Vlade FBiH i upućen u parlamentarnu proceduru. Time su premijer i Vlada FBiH u cjelini pokazali neznanje, neprihvaćanje prijedloga koji bi mogli kvalitetno unaprijediti taj zakonski tekst, kao i da neće, ne žele i ne znaju raditi u općem interesu. Udruženje navodi i da je najnoviji Prijedlog zakona o stečaju FBiH gotovo istovjetan onome koji su zastupnici Parlamenta FBiH već jednom odbili kao i da je izvjesno da ni ovaj Prijedlog zakona neće dobiti potporu Parlamenta FBiH ni sada. Nadalje, prema informacijama kojima poslodavci raspolažu, protiv njegova donošenja u ovom tekstu su i sindikati u FBiH.

Prizavši da u Prijedlogu zakona o stečaju FBiH kojeg je usvojila Vlada FBiH ima i kvalitetnih rješenja, Udruženje, pak, ukazuje da i nadalje ostaju problematične činjenice da zakon ne predviđa odgovornost tijela u stečajnom postupku niti su predviđene sankcije za tijela koja svojim (ne)činjenjem oštete kompaniju ili FBiH. Novi prijedlog ne predviđa čak ni obvezu odgovornih osoba pokrenuti stečajni postupak kada se za to steknu svi zakonom definirani uvjeti, zbog čega u Udruženju drže da će predložena rješenja za 3-4 godine opet dovesti do istih problema s kojima se susreću danas, poput stečajnih postupaka koji traju godinama, stečajnih sudaca koji vode po sedam ili osam stečajnih postupaka istodobno itd.

Ističući da je Prijedlog zakona o stečaju FBiH kojeg je Udruženje dostavilo Vladi FBiH prošloga srpnja usklađen s direktivama EU-a te usklađen sa zakonskim rješenjima koja su na snazi u RS-u i Brčko Distriktu BiH a koja su bolja od onog koje je predložila Vlada FBiH, Udruženje na koncu poziva članove Parlamenta FBiH da ne prihvate Vladin Prijedlog zakona o stečaju.

VEZANO

Pročitajte: Nove izmjene Zakona o radu FBiH!

urednik

OPSKRBA PLINOM: Južna interkonekcija BiH i Hrvatske strateški važan projekt

urednik

Sjednica Vlade FBiH online, svi ministri će na testiranje

urednik