Image default
BIH DNEVNI

Cijepljenje protiv COVID-19 će biti dobrovoljno i besplatno

Piše: Dragan Bradvica

Vlada Federacije prihvatila Plan cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH i za njegovo provođenje zadužila Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, svako u okviru svojih nadležnosti.

Plan se realizira u suradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u županijama, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriji FBiH. Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o prihvaćenom Planu cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH, zajedno sa zaključcima.

– Provođenje Plana cijepljenja obavlja se kroz postojeći sustav zavoda za javno zdravstvo u FBiH, kao i zdravstvenih ustanova u kojima se provodi cijepljenje. Cijepljenje protiv COVID-19 je dobrovoljno i besplatno. Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju je predložilo prioritetne grupe kako bi bio postignut najefikasniji rezultat s cijepljenjem protiv COVID-19. Prioritetne grupe za cijepljenje su zdravstveni radnici (uključujući i drugo osoblje zaposleno u zdravstvenim ustanovama), osobe i osoblje u socijalnim ustanovama za smještaj starije populacije, žitelji stariji od 60 godina, ranjiva populacija (s kroničnim bolestima), zdrave osobe u dobu od 18 do 64 godine koje rade u značajnim javnim službama (policija, javni promet i sl.), navodi se.

Nabavka cjepiva

Vlada FBiH je, zajedno s Federalnim ministarstvom zdravstva i Federalnim ministarstvom financija, pravovremeno poduzela potrebne aktivnosti s ciljem osiguranja nabave potrebnih cjepiva protiv COVID-19 za žitelje FBiH. Naime, cjepivo se temeljem zaključenih međudržavnih Ugovora s GAVI-jem nabavlja kroz COVAX mehanizam, kao i kroz EU mehanizam – Europski plan radi zaštite javnog zdravlja i osiguranja optimalnog upravljanja COVID-19 kroz cijepljenje populacije u Europi.

Za nabavu cjepiva putem COVAX mehanizma iz ProračunaFBiH za 2020. osigurano je 13.689.538 maraka. ProračunomFBiH za 2021. su predviđena sredstva za nabavu cjepiva u iznosu od 12 milijuna maraka, kao i dva milijuna maraka za poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje COVID-19 iz nadležnosti FBiH, a što može podrazumijevati i financiranje potrošnog materijala neophodnog za proces cijepljenja (šprice, igle i druga pomoćna sredstva za transport i hladni lanac navedena u planu).FBiH se predbilježila za nabavu dodatnih 800 tisuća doza cjepiva putem zajedničke nabave Europske komisije, te potrošnog materijala i zaštitne opreme. Planirano je da ova nabava bude financirana iz sredstava IPA II pristupnog instrumenta EU, koji će uskoro biti aktiviran.

Mjere i stanje prirodne nesreće

Federalna vlada je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj koronavirusomu FBiH na dan 12. siječnja, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koja je pripremljena na osnovu zaključka s prošle sjednice Vlade FBiH.

– Vlada FBiH dozvoljava vladama županija, odnosno županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, istaknuo je. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od 17. siječnja koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

Nakon isteka ovog roka, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva će sagledati kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačiniti procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te će Vladi FBiH dostaviti prijedlog novih naredbi i preporuka. Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da ove zaključke, s prilozima, dostavi kriznim stožerimažupanijskih ministarstava zdravstva, županijskim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja županija putem kriznih stožera županijskih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u FBiH, općim, županijskim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožeražupanijskih ministarstava zdravstva, Federalnoj i županijskim upravama za inspekcijske poslove i upravama policije MUP-ova kantona.

– Vlada FBiH je izmijenila Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusana području FBiH. Izmjenom je Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva zadužen da i dalje prati i procjenjuje stanje epidemiološke situacije na području FBiH i, na osnovu toga, Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje dostavlja prijedloge mjera i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa. Na ovaj način je ispoštovana Odluka Ustavnog suda BiH o dopustivosti i meritumu od 20. prosinca 2020., stoji u priopćenju.

Kadroviranja u Cestama, BH-Gasu, HP Mostar, Agencije za oduzetu imovinu…

Federalna vlada je izmijenila Rješenje o postavljenju zapovjednika, načelnika i članova Federalnog stožera civilne zaštite, te je za načelnika ovog stožera imenovala Enesa Memića koji je, inače, šef Odsjeka u Federalnoj upravi civilne zaštite. Izmjenom postojećeg rješenja, u Antikorupcijski tim Vlade FBiH imenovan je Anis Ajdinović.

Vlada FBiH donijela je Rješenje o postavljanju Vinka Jakića za direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Prethodna suglasnost dana je i Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka razdoblja na koji su imenovani. Istovremeno je dana prethodna suglasnost ovoj skupštini za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Ferida Buče, Edina Dilberovića i Nermine Đugum za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada FBiH je dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Ceste d.d. Mostar za razrješenje članova Uprave Društva, zbog isteka mandata. Prethodna suglasnost data je ovom nadzornom odboru za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave na mandatni period od četiri godine i to Kristijana Milasa (direktor), Branka Bage (izvršni direktor za održavanje), Maje Pehar (izvršni direktor za računovodstvo i financije) i Josipa Marijanovića (izvršni direktor za pravne i opće poslove).

Dane su i prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje vršitelja ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca. Na ove dužnosti imenovani su Davorka Šaravanja, Silvija Brčić, Željko Kordić, Dijana Pejić, Nerma Čolaković-Prguda i Zoran Landeka.

Program javnih investicija FBiH 2021-2023.

Vlada BiH je donijela Program javnih investicija FBiH za razdoblje od 2021. do 2023. Program sadrži podatke o ukupno 122 projekta, od kojih 62 u provedbi, 53 kandidirana i sedam odobrenih.  Ukupna vrijednost svih projekata je 15.365,59 milijuna maraka, od čega se 7.383,12 milijuna maraka odnosi na kandidirane projekte; 6.608,50 milijuna maraka na projekte čija je provedba u tijeku i 1.373,97 milijuna maraka na odobrene projekte. PJI sadrži podatke o projektima grupiranim po sektorima. Za svaki projekt su navedeni podnositelj prijedloga projekata, izvor i način financiranja u trogodišnjem razdoblju, kao i lokacija na kojoj se investicija realizira. Od 6.608,50 milijuna maraka, kolika je ukupna vrijednost projekata u implementaciji, u razdoblju 2021-2023. planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 2.882,04 milijuna maraka, od čega u 2021. 1.321,57 milijuna maraka, 2022. je planirano ulaganje od 734,48 milijuna maraka i u 2023. 825,99 milijuna maraka. Od ukupno planiranih 1.321,57 milijuna maraka u 2021., najviše sredstava je planirano iz ino kredita 861,33 milijuna maraka. Planirano domaće financiranje u ovom razdoblju (2021-2023.) iznosi 700 milijuna maraka, od čega u 2021. 367,83 milijuna maraka, i to iz proračunskih sredstava 108,12 milijuna maraka i259,71 milijuna maraka vlastitim financiranjem javnih kompanija. Najviše ulaganja u 2021. planirano je u projekte iz sektora prometa (733,34 milijuna maraka) i Proizvodnja i snabdijevanje energijom (458,96 milijuna maraka). Program javnih investicija FBiH 2021-2023. godina bit će objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva financija.

VEZANO

U Hrvatskoj 2399 novih slučajeva, umrlo 35 osoba

urednik

Hukić: Dok je korona među nama moramo poštovati mjere i braniti se

urednik

U Brazilu za 24 sata umrle 1.223 osobe

urednik