Image default
BIH

TEGELTIJA: BiH ne može sama riješiti problem migrantske krize

BiH ne može sama riješiti problem migrantske krize te od EU-a mora dobiti ne samo financijsku potporu, već i podatke sigurnosnih službi kako bi sve osobe koje su sigurnosno interesantne bile odmah izbačene iz zemlje. BiH nosi prevelik teret a najveću odgovornost za to snose EU i svi drugi koji su stvorili ovu krizu. Broj migranata prema broju stanovnika daleko je najveći, a svi koji pokušavaju nametnuti priču kako je ova kriza humanitarno i pitanje dobre volje strašno griješe i ne misle dobro, prije svega, građanima BiH. BiH će se s ovim problemom boriti sve dok se ne promijeni politika u svijetu prema migrantskoj krizi. S jedne strane imate otvorene granice s istoka, uključujući i zemlje EU-a koje praktično nesmetano puštaju migrante da ulaze u BiH, a onda ih samo zatvorite na granici BiH s Hrvatskom, gdje postavljaju razne prepreke kako bi ih zaustavili na putu ka Zapadnoj Europi. Što se tiče zahtjeva iz Bruxellesa da migranti budu raspoređeni po cijeloj BiH, RS je na početku pojave migrantske krize rekla da ne želi migrante ni kampove na svom teritoriju. S druge strane, imali smo poruke iz institucija BiH da su migranti samo turisti koji proputuju kroz BiH i nije bilo nikakvih sporenja oko toga. RS danas i dalje čvrsto drži svoj stav, no FBiH pokušava mijenjati svoje stavove. Vijeće ministara i Ministarstvo sigurnosti BiH će realizirati one politike koje budu stvar kompromisa, a čini mi se da u ovom trenutku nemamo dogovor. Postignuta je, pak, suglasnost s veleposlanikom EU-a i jasno je rečeno da su izgradnjom kampa “Lipa” i kampa “Ciljuge” u Tuzlanskoj županiji te, s postojećim kampom “Blažuj”, zadovoljene potrebe svih migranata na prostoru BiH te u ovom trenutku nisu potrebni novi kampovi, izjavio je predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija.