Image default
ONLINE+

Uručene nagrade Međunarodnog centra za mir

Međunarodni centar za mir (IPC) danas je u Sarajevu upriličio svečanost uručenja nagrada koju ovaj centar tradicionalno dodijeljuje.

Uz Nagradu “Sloboda”, IPC koji obilježava 30 godina djelovanju u oblasti ljudskih prava i sloboda, dodijelio je i Nagradu “Srebreno drvo” koja nosi imena značajnih ličnosti iz oblasti nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Radi se o nagradama koje se dodjeljuju zaslužnim pojedincima i kolektivima za doprinos u borbi za humanizam, ljudska prava i slobode u zemlji i svijetu, kao i za postignuća u nauci i umjetnosti, a koje se tradicionalno dodjeljuju tokom održavanja Međunarodnog festivala “Sarajevska zima”.

Obrazlažući motive za dodjelu spomenutih nagrada, predsjednik IPC-a Ibrahim Spahić istaknuo je značaj odnosa triju elemenata koje čine – ljudi, grad i dijalog, kao mostovi do mira, ostvarenog u slobodi.

– Temelj društva jeste nauka, istraživanje, obrazovanje, jer bez toga nema ni afirmacije talenata i vrijednosti u kulturi i umjetnosti. S druge strane, postoje veoma zanimljivi odnosi između ljudi, institucija, grada i zajednica općenito, urbanih ili ruralnih i onoga što ja nazivam dijalog – pojasnio je Spahić, referirajući se na kriterije koji prate dodjelu spomenutih nagrada.

Nagrada Sloboda je, kako je kazao, došla kao inspiracija i nastojanje da se usred opkoljenog Grada (Sarajeva, 1993. godine) stvara ‘priča’ o glavnom gradu BiH kao prijestonici Evrope.

Spahić je, nadalje, ukazao na važnost sinergije i promoviranja pozitivne energije u sredini koja je svjedočila teškom i tragičnom iskustvu 90-tih, te reafirmiranja vrijednosti na kojima se temelji svestrani razvoj pojedinca i zajednice.  

Uručivanje spomenutih nagrada upriličeno je u zgradi Crvenog krsta/križa BiH, čiji generalni sekretar Rajko Lazić ističe zadovoljstvo činjenicom da je neko prepoznao njihov rad i društvenu ulogu, kao organizacije koja zaslužuje puno bolju poziciju u državi BiH.

Dodao je kako će prostor koji ova organizacija koristi biti ponuđen „Sarajevskoj zimi“ za organiziranje promocija i drugih aktivnosti od značaja za ovaj festival.  

I drugi dobitnici IPC-ovih nagrada iskazali su zahvalnost za prepoznavanje njihovih postignuća i napora, slaveći slobodu stvaralaštva i slobodu uopće kao najviše civilizacijske vrijednosti.

Ovogodišnji laureati Nagrade ”Sloboda” IPC-a su ličnosti – Gojko Berić, Emir Kremić, Damir Marjanović, Vesna Mišanović, Marina Tošić i Jasmila Žbanić, koje su svaka u svom domenu ostvarile izuzetne rezultate.

Nagrada je dodijeljena i institucijama i organizacijama – AIAP/IAA, Amnesty Inernationalu, Crvenom krstu/križu Bosne i Hercegovine, Delegaciji Evropske unije u BiH, Fondaciji ”Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” i  „Glasu žene“.

Dobitnici Nagrade “Srebreno drvo” – Nedžad Kurto za arhitekturu su Asocijacija arhitekata i „Urban futura“.

“Srebreno drvo” – Mica Todorović za vizuelnu umjetnost dodijeljena je Selmi Selman i Mili Panić.

Nagradu „Srebreno drvo“ – Matjusa Blum za muziku su dobili – Muzička akademija UNSA i „BOZAR“ iz Brisela, a “Srebreno drvo” – Hamza Bakšić za medije pripala je Gordani Knežević i Christiane Amanpour, NY.

Nagradu ”Srebreno drvo” – Riki Levi za pozorišnu umjetnost dobili su Balet Narodnog pozorišta Sarajevo i „Prathilda Prahlad“ iz New Delhi-a. „Srebreno drvo” – Alojz Benac za očuvanje i zaštitu  baštine pripalo je Muzeju XIV ZOI i Muzeju “Valter brani Sarajevo”).

Nagrada „Srebreno drvo”- Seid Huković za naučno-istraživački rad pripala je Mirsadi Hukić i Miroslavu Radmanu iz Splita, a “Srebreno drvo” – Branko Čopić za književnost i obrazovanje dobili su Semezdin Mehmedinović i George Rivera iz Colorada (SAD).

Nagrada”Srebreno drvo”- Nijaz Abadžić za zaštitu životne sredine pripala je Hajdaru Arifagiću i Leifu Bomanu iz Ličepinga. ”Srebreno drvo” –  Zlatko Lavanić za filmsku umjetnost dodijeljena je Midhatu Ajanoviću i Nedžadu Begoviću.

Uz dodijeljene nagrade, osigurane su i prigodne publikacije za laureate, štampane u ediciji IPC-a.