Image default
ZNANOST

Beč: Paket mjera za psihičko zdravlje djece i mladih

Pandemija koronavirusa je djecu i mlade stavila pred mnoge izazove. Pored naglog prelaska na online nastavu i izolacija je negativno utjecala na njihov fizički i duševni razvoj. Grad Beč je pri savladavanju ove krize pripremio novi paket mjera psihološke pomoći.

Austrijska prijestolnica je neposredno nakon izbijanja pandemije uspostavila Psihosocijalni krizni stožer. Tim stručnjaka iz oblasti psihijatrije, neurologije i psihologije koji već godinu dana savjetuje i pruža psihosocijalnu potporu stanovništvu. Trenutni fokus je dalja izgradnja savjetodavnih mjera. U tu svrhu u glavnom gradu Austrije već postoje službe za pomoć djeci i mladima, porodični centri, službe socijalnog rada sa porodicama i psihološko online savjetovanje. Dosadašnja ponuda psihološkog savjetovanja putem telefona je proširena i dostupna u dužem vremenskom periodu. Od pokretanja telefonske linije za psihološku pomoć krajem aprila 2020. godine vođeno je 10.000 savjetodavnih i psiholoških razgovora, s naglaskom na porodične probleme.

(c) Unsplash

U ožujku ove godine planirano je pokretanje pilot projekta kućnog liječenja. Multiprofesionalni timovi psihijatara, njegovatelja, psihologa, psihoterapeuta i socijalnih radnika će u trajanju od po tri do šest mjeseci obilaziti porodice kojima je potrebna ova vrsta pomoći. Riječ je o projektu koji bi se provodio do 2030. godine, i u tom periodu planirano je zbrinuti najmanje 50 djece sa porodicama. U bečkim zdravstvenim ustanovama je u toku pandemije naglo porastao broj dijagnoza poput depresije, poremećaja u ishrani, napada panike i straha te pojačanog osjećaja iscrpljenosti i nelagode. Psiholozi smatraju da će se psihosocijalne posljedice pandemije osjećati i narednih nekoliko godina.