Image default
EU

Usvojeno 11 projekata koje će se kandidrati WBIF-u

Državni odbor za investicije BiH je na telefonskoj sjednici u petak razmatrao projekte za kandidiranje u okviru 25. poziva za tehničku pomoć i 6. poziva za sufinanciranje investicijskih projekata kroz Investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF) te je usvojio jedanaest projekata za kandidiranje u okviru 6. poziva za sufinanciranje investicijskih projekata u oblasti prometa, energetike i zaštite okoliša, a koji su ocijenjeni kao dovoljno zreli za upućivanje u daljnju proceduru razmatranja Tajništvu Investicijskog okvira za Zapadni Balkan. Procjenu prijava vrši Grupa financijera projekta WBIF-a, koja predlaže izabrane prijave Upravnom odboru WBIF-a. Tri prijave iz oblasti zaštite okoliša su upućene u daljnju proceduru u okviru 25. poziva za tehničku pomoć WBIF-a. Kriteriji prihvatljivosti za dodjelu sredstava granta za predmetne pozive su usklađeni s Ekonomskim i investicijskim planom za Zapadni Balkan. Investicijski okvir za Zapadni Balkan omogućava financiranje i tehničku pomoć strateškim investicijama u oblasti prometa, energetike, zaštite okoliša, socijalnom sektoru i digitalnoj infrastrukturi i podržava socioekonomski razvoj i proces pristupanja EU-u u zemljama Zapadnog Balkana.