Image default
BIH

VLADA FBiH: Imenovali kadrove, odobrili 28.838.299 KM za kredite

Vlada FBiH razriješila je dužnosti predsjednika i članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zbog isteka mandata, te na ove dužnosti, na mandat od dvije godine, imenovala Samira Bećirovića (predsjednik), Izmira Hadžiavdića i Anitu Paurić (članovi). Za članicu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH je, uime Vlade FBiH, na razdoblje od četiri godine, imenovana Jasmina Khechan Babić, a za zamjenicu članice Šefika Hasanagić.Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama gospodarskih društava Vlada je opunomoćila Ernesta Đonku (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Sanelu Milavić – Repak  (BH Telecom d.d. Sarajevo). Vlada FBiH je dala prethodne suglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Za vršitelje ovih dužnosti su, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenovani Jadranko Stojkić, Nisvet Mujanović, Dalfina Bošnjak, IbricaČevra, Jasmina Hadžić i Vanja Pirgić.

Podrška rješavanju stambenog pitanja mladih

Vlada FBiH je Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit po subordiniranim uvjetaiz sredstava utvrđenih ProračunomFBiH za 2021. na ekonomskom kodu namijenjenom za ostala domaća pozajmljivanja, u iznosu od 15 milijuna maraka. Sredstva su Banci odobrena s rokom dospijeća 20 godina i kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje, a bit će korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja. Kako je, pored ostalog, navedeno u obrazloženju, u 2020. je odobreno 286 odobrenih kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosu od 28.838.299 maraka. Prosječan iznos kredita po zahtjevima je 96.699,89 maraka. Prosječna starosna dob dosadašnjih korisnika kredita je 32 godine, a oni su iz više od 50 mjesta u FBiH. Krediti u značajnoj mjeri doprinose rješavanju egzistencijalnih pitanja, što će utiče na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji, ali i jačanju kreditnog potencijala Banke i mogućnosti ponude dugoročnih kredita stanovništvu. Za potpisivanje Ugovora s Union bankom ovlaštena je federalna ministrica financija.