Image default
BIH

DEMANT: Karlheinz Dobnigg nije u bjekstvu

Dana 12.04.2021 objavljen je članak pod nazivom :“Bivši direktor Raiffeisen banke u BiH umakao SIPA-i prije hapšenja!?“.
Prema nezvaničnim informacijama koje je objavio portal Istraga, a mi prenijeli, na meti istražitelja je donedavni direktor Raiffeisen banke u BiH Karlheinz Dobnigg. Nakon toga stigao je demant iz Advokatskog društva Eterović doo Sarajevo u kojem se navodi:

Kao punomoćnik gdin. Karlheinz Dobnig ovim putem Vas obavještavamo o slijedećem :
Naš vlastodavac se ne nalazi u bjekstvu kako to sporni članak svojim tendencioznim
tvrdnjama aludira niti je isti učinio bilo kakvu nezakonitu aktivnost.
Svjesni smo da svaki medij ima dozu senzacionalizma, ali smo mišljenja da objave sa
sadržajem navodnih krivičnih djela koje se stavljaju na teret nekim licima naročito licima koji
obnašaju ili su obnašali visoke funkcije u okviru privatnog ili državnog sektora takav
senzacionalizam moraju svesti na minimum kako time ne bi prouzrokovali štetu po časti i
ugledu takvih lica dovodeći ih u vezu sa činjenjem krivičnih djela.
Naime, kako smo naglasili isti nije počinio niti jedno krivično djelo niti je za bilo koje djelo
osumnjičen. Karlheinz Dobnig nije u bjekstvu kako to sporni članak i izvještavanje aludira već
se nalazi na porodičnom odmoru u Republici Austriji.
Isti je po saznanju kontaktirao nadležno tužilaštvo u Republici Austriji te je odmah sebe
stavio na raspolaganje nadležnim organima Austrije radi pružanja saradnje i pomoći u
njihovom radu, a kako bi se ovaj neugodni događaj odmah riješio.
Po svakom zahtjevu organa BiH naš vlastodavac je uredno postupao tako bi učinio i u saradnji sa organima gonjenja u BiH tj sa SIPA-om. Međutim od njih nikada nije dobio nikakav čak ni
usmeni zahtjev za informacijama ili dokumentacijom.