Image default
BIH

Poziv BiH da se suzdrži od kršenja obveza iz SSP-a

U četvrtak je održan tehnički sastanak Europske komisije i BiH, na kojem se razgovaralo o situaciji na tržištu goveđeg i svinjskog mesa u BiH i o odluci BiH iz 2020. godine o preferencijalnom tretmanu domaćih ponuđača u postupcima javnih nabava.

Predstavnici Komisije na sastanku su naglasili da, temeljem podataka o trgovinskoj razmjeni za razdoblje 2018.-2020. godine, nisu mogli utvrditi niti jedan poremećaj za navedene proizvode na tržištu BiH, a koji bi mogao biti uzrokovan uvozom iz EU. U priopćenju Delegacije EU-a u BiH navodi se da je, naprotiv, smanjen izvoz svježeg goveđeg i svinjskog mesa iz EU u BiH u 2020. godini te dodaje da Komisija konstatira da BiH nije dostavila nikakve nove podatke koji bi ukazali na suprotno. Komisija smatra da uvođenje zaštitnih mjera ne bi bilo opravdano.

“U slučaju usvajanja mjera, BiH bi prekršila odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Stoga Komisija poziva BiH da se suzdrži od mjera koje vode kršenju njenih međunarodnih obveza iz SSP-a i narušavaju njen međunarodni kredibilitet“, navode iz Delegacije EU u BiH i dodaju da je Komisija podsjetila da je ukupni rast trgovine dobrodošao učinak bilo kojeg sporazuma o slobodnoj trgovini te naglasila da BiH trenutno ostvaruje koristi od dodatnih autonomnih trgovinskih mjera (ATM) za određene poljoprivredne proizvode, uglavnom voće i povrće. Dodaje se da su te mjere nedavno produžene do 2025. godine. “Nastavi li BiH usvajati mjere kojima krši SSP, EU će razmotriti sva raspoloživa sredstva za uspostavu balansa u svom trgovinskom odnosu s njom“, poručeno je.

Komisija je također zaimijetila socio-ekonomske posljedice COVID-19 pandemije na poljoprivrednike u BiH i podsjetila na značajnu financijsku pomoć EU-a izdvojenu za poljoprivredni sektor u BiH (35 milijuna eura za razdoblje 2020.-2024. godine), uključujući pomoć za oporavak od krize uzrokovane COVIDa-19. Ohrabruje se BiH da na najbolji način iskoristi pomoć EU za modernizaciju poljoprivrednog sektora te pogodnosti otvorenog tržišta i procesa pristupanja EU u korist svojih poljoprivrednika i građana.

“Sastanak je bio i prilika za razgovor o odluci Vijeća ministara BiH iz svibnja 2020. o produženju važenja preferencijalnog tretmana domaćih ponuđača u postupcima javnih nabava suprotno odredbama SSP-a. Komisija je pozvala BiH da bez odlaganja prekine takav tretman domaćih ponuđača kako bi se ponovno postiglo usklađenost sa SSP-om u toj oblasti. Bh. vlasti su navele da mjera neće biti produžena nakon 1. lipnja 2021.“, dodaje se u priopćenju Delegacije EU u BiH iz koje napominju da je sastanak upriličen nakon najava planova za uvođenje zaštitnih uvoznih carina na govedinu i svinjetinu u trajanju do dvije godine, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH upućen Vijeću ministara BiH. Također se podsjeća i da je Europska komisija više puta u proteklih nekoliko mjeseci pozvala BiH da ne usvaja bilo kakve mjere bez prethodnih konzultacija koje traži SSP.

Jedan od glavnih ciljeva SSP-a između EU i BiH, zaključenog 16. lipnja 2008., jest stvaranje nove klime za ekonomske odnose između njih i, prije svega, za razvoj trgovine i ulaganja, ključnih faktora za ekonomsko restrukturiranje i modernizaciju zemlje.