Image default
BIH

Priprema se plan za izvršenje presuda Zornić, Sejdić i Finci, Pilav te Pudarić protiv BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatrat će na sjednici koja je zakazana za sutra, 11. juna, dopunu Odluke o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Pred državnim ministrima naći će se i Prijedlog odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije od 2020. do 2024. godine te Akcioni plan za provođenje Strategije i to u drugom krugu glasanja.

Ministri će biti upoznati i sa Odlukom Komiteta ministara Vijeća Evrope o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Sejdić i Finci”, a bit će razmatrana i Informacija o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Pudarić protiv Bosne i  Hercegovine”.

Ministarstvo pravde predložilo je, a Vijeće ministara bi se sutra trebalo izjasniti o Prijedlogu akcionog plana za izvršenje četiri presude Europskog suda za ljudska prava u predmetima Zornić, Sejdić i Finci, Pilav te Pudarić protiv Bosne i Hercegovine.

Dnevnim redom sjednice predviđeno je i razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u prva tri mjeseca 2021. godine kojeg je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora BiH.

U drugom krugu glasanja ministri bi trebali dati stav na Obavijest o isteku mandata s urgencijom za pokretanje procedure za izbor i imenovanje direktora Uprave za indirektno oporezivanje.

Na sjednici je predviđeno i da se odrede o Prijedlogu mišljenja na Prijedlog zakona o javnim nabavkama BiH čiji su predlagači poslanici Kluba Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH također u drugom krugu glasanja.

Među brojnim tačkama dnevnog reda sutrašnje sjednice je i Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2020. godinu te Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za mart 2021. godine.