Image default
BIZNIS

Svjetska banka procjenjuje da će BiH imati najmanji ekonomski rast u regiji

Prema najnovijim procjenama Svjetske banke Bosna i Hercegovina će imati najmanji ekonomski rast u regiji. Našoj državi ova međunarodna financijska institucija predviđa rast ekonomije od 2,8 posto, što je najslabije od šest država u regiji. Najveći rast očekuje se za crnogorsku ekonomiju 7,1 posto, a potom za Srbiju pet posto. Pristojan rast BDP-a imat će, prema ovim procjenama, Albanija 4,4 posto i Kosovo 4 posto. Najmanji rast uz BiH predviđa se Sjevernoj Makedoniji 3,6 posto. Ni za naredne godine Svjetska banka ne vjeruje u osjetniji rast bh. ekonomije. Prema njenim prognozama u 2022. očekuje se blago ubrzanje na 3,5 posto, a u 2023. na 3,7 posto. U 2022. od zemalja regije najveći rast Svjetska banka očekuje u Crnoj Gori i na Kosovu po 4,5 posto, dok bi Albanija i Srbija trebale da ostvare rast od po 3,7 posto. Kosovo bi trebalo da i u 2023. bude predvodnik ekonomskog rasta sa povećanjem BDP-a od 4,1 posto, dok bi ostale zemlje bile sa rastom u rasponu od 3,5 posto (Crna Gora) i 3,9 posto (Srbija). Albanija bi u ovim projekcijama ostvarila isti rast kao i BiH 3,7 posto.

Treba reći da su procjene Svjetske banke za ekonomiju BiH prilično konzervativne s obzirom da su neki drugi autoriteti dali optimističnije prognoze. Međunarodni monetarni fond je tako u travanjskim prognozama ekonomski rast BiH u 2021. procijenio na 3,5 posto, a za 2022. na 3,2 posto.

Analitičari Raiffeisen banke također su vedriji sa svojim prognozama prognozirajući rast BiH u ovoj godini minimalno tri posto.