Image default
PROMO

UIO produžio primjenu kompenzatorne kamate u visini 12 posto

Upravni odbor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UO UINO) BiH usvojio je danas Odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2021. čime njena visina ostaje nepromijenjena i iznosi 12 posto. 

Kako je predviđeno zakonom i tom odlukom, kompenzatorna kamata naplaćuje se u slučajevima nastanka carinskog duga za robu iz carinskog postupka unutrašnje obrade i privremenog uvoza i donosi se na polugodišnjem nivou.

Na sjednici UO razmatrano je mišljenje UIO na inicijativu Vlade Federacije BiH o uvođenju namjenske takse na naftne derivate na nivou BiH za uspostavu obaveznih rezervi naftnih derivata.

S obzirom na stav Uprave o spomenutoj inicijativi koja se u skladu s ustavnim nadležnostima i važećim zakonima rješava na entitetskom nivou, odlučeno je da prethodno bude dostavljena na izjašnjenje Vladi Republike Srpske. 

Upravni odbor danas je dao saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO čime se omogućava dodatni angažman i efikasnost u oblasti carina i skraćenog carinskog postupka. 

Na današnjoj sjednici članovi UO primili su k znanju Informaciju UIO o preduzetim aktivnostima na izvršenju rješenja Suda BiH, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.