Image default
DNEVNI

Puno pogrešnih poteza gradskih vlasti

U sklopu programskih aktivnosti Gradski odbor HDZ 1990 Mostar je razmatrao aktualne komunalne probleme Grada. Zaključke sa sjednice prezentiramo javnosti putem otvorenoga pisma Gradskome vijeću i Gradskoj upravi.

-Od Gradskoga vijeća tražimo da odmah pokrene inicijativu za izradu projektnog rješenja za prihvaćanje i kanaliziranje oborinske vode s gradskih prometnica kako bi se trajno i kvalitetno riješilo plavljenje Grada. Također da pokrene izradu projektnog rješenja za dovođenje tehničke vode do svih gradskih zelenih površina, čime bi se osiguralo permanentno zalijevanje i higijensko pranje prometnica. Osim ovih elaborata potrebno je izraditi tehničko rješenje razvoja kanalizacijskoga sustava za buduće telekomunikacijske i slične potrebe.

Od Gradske uprave tražimo da privremeno obustavi realiziranje novih  kapitalnih investicija vezanih za rekonstruiranje gradskih prometnica dok se ne izradi projekat rekonstruiranja i dogradnje gradskoga oborinskoga kanalizacijskoga sustava u cilju sprečavanja plavljenja gradskih komunikacijskih površina, stoji u otvorenom pismu HDZ-a 1990.

Pogrešna rekonstrukcija prometnica

-Rekonstruiranje jedne od najfrekventnijih prometnica u gradu, Avenije pokazuje sve nedostatke infrastrukturnog planiranja u gradu. Od Mostarke do ulice Stjepana Radića je potrebno izgraditi novi kolektor za rasterećenje Splitske i Dubrovačke ulice, čime bi se spriječilo plavljenje komunikacijskih prostora Avenije Splitske ulice i Tržnice. Velika količina oborinske vode iz Cima, Smrčenjaka i djela ul. Bl. Žrtava završava i izlijeva se na raskrižju kod Mostarke, jer kolektor u Splitskoj ulici nema kapacitet za odvodnju većih količina oborinske vode. Iz tih razloga je trebalo višak oborinske vode kanalizirati u ul. S. Radića gdje postoji kolektor odgovarajućega kapaciteta, promjera 1000 mm. Za ovu namjenu je od Mostarke do Projektanta potrebno položiti kanalizacijske cijevi promjera min. 800 mm. Kako vidimo da se ovaj kolektor neće izgraditi tražimo od Gradske uprave da to uradi prije asfaltiranja.  Ovo je primjer da se bez dobro osmišljenih i stručnih infrastrukturnih planova ne bi trebalo vršiti rekonstruiranje niti jedne gradske prometnice. Na žalost, bez planskoga pristupa je rekonstruirano mnogo prometnica u gradu, pogotovo pred izbore u svrhu prikupljanja političkih poena. Mišljenja smo da  se takva praksa mora prekinuti. Što se tiče sustava tehničke vode, Grad ima odlične mogućnosti da do svih kvartova i parkova, gravitacijski dovede neograničene količine, praktično besplatne vode sa akumulacije HE Mostar. Svi znamo da je u ljetnim mjesecima kad je najpotrebnija komunalna higijena i zalijevanje zelenila, Mostar deficitaran vodom, poradi drastično smanjenog kapaciteta Radobolje. Iz tih razloga je trebalo prigodom svakoga rekonstruiranja gradskih prometnica instalirati cijevi za tehničku vodu. Na žalost niti jedan metar cijevi za ovu namjenu do sada nije položen. Iako je nedavna gradnja novih kanalizacijskih kolektora bila idealna prigoda za izgradnju kompletne primarne tehničke vodovodne mreže. To je najbolji dokaz da niti Gradske službe niti komunalna poduzeća ne raspolažu stručnim kadrovskim potencijalom za planiranje infrastrukturnoga razvoja Mostara.

Zoran Petrić, predsjednik HDZ 1990 Mostar

Napredni gradovi koji planski razvijaju infrastrukturu, koriste svaku prigodu za polaganje novih kanalizacijskih cijevi za razvoj telekomunikacijske mreže i slične namjene. Iz nedavnog prokopavanje kompletnoga grada i instaliranje signalnih kabela bivšega Moneta nije izvučena nikakva pouka pa će se slične pojave i u buduće dešavati. Na žalost Mostar se ne ubraja u kategoriju naprednih gradova koji se planski razvijaju.  Jer u trideset godina novije povijesti nisu doneseni niti kratkoročni niti dugoročni infrastrukturni planovi.

Tražimo da Gradsko vijeće donese odluku da se pojača nadzor i kontrola kvaliteta radova na saniranju i rekonstruiranju gradskih prometnica i da se zabrani bilo kakvo interveniranje i oštećenje kolovoznoga zastora najmanje deset godina poslije rekonstruiranja asfaltnih  površina. Također da se jasno i transparentno definiraju eksploatacijski garantni rokovi u kojima će izvođači sva oštećenja otklanjati na osobni trošak.

Na  većini gradskih prometnica, kratko vrijeme nakon rekonstruiranja se javljaju različita  interveniranja, kao i propadanje i oštećenje asfaltnog zastora. Ovim propisom bi se natjerala Komunalna poduzeća i Gradske službe da detaljno i dugoročno planiraju infrastrukturni razvoj, a izvođači na bolju kvalitetu izvedenih radova i materijala.

Tražimo da Gradsko vijeće donese odluku da se prigodom rekonstruiranja gradskih prometnicaunificira ugradnja najkvalitetnijeg prometnog mobilijara. Da se na kolovoznu površinu ugrađuju kanalizacijski poklopci i slivne rešetke  sa baglamama i sigurnosnim bravama, kao i da se koristi najkvalitetnija boja za horizontalnu signalizaciju.

Najlošija kvaliteta

Svjedoci smo da se godinama u gradske prometnice ugrađuje najlošija kvaliteta  kanalizacijskih poklopaca i slivnih rešetki, bez zaštite od krađe i da je to u konačnici najskuplja investicija. Poradi toga se u Tenderskoj dokumentaciji  mora specificirati  visoka kvaliteta prometnoga mobilijara. Također vidljivost horizontalne ulične signalizacije traje vrlo kratko, jer je boja lošega kvaliteta.  Zato se kvaliteta materijala u Tenderskoj dokumentaciji, mora jasno i detaljno specificirati i definirati eksploatacijski garantni rokovi u kojima će izvođači otklanjati sve nedostatke na osobni trošak.

Tražimo da Gradsko vijeće žurno stavi na dnevni red i usvoji Elaborat o zaštiti slivnih područja Radobolje i Studenca.

Ovaj Elaborat je urađen još 2012 godine i tadašnje  Gradsko vijeće ga je trebalo usvojiti. Nije poznato zašto to nije urađeno ali je sigurno da ga ovaj  saziv GV mora što prije usvojiti. Slivna područja gradskih izvora pitke vode su već godinama nezaštićena i potrebno je žurno donijeti zakonske propise o njihovoj zaštiti.  Poznato je da u slivnim područjima Radobolje i Studenca postoje tektonske pukotine preko kojih se izravno i za kratko vrijeme mogu zagaditi gradski vodo zahvati. Prve zone utjecaja zahtijevaju strogi režim fizičke zaštite, koji na žalost još nije urađen. Zato je za Grad vrlo važno da se što prije donesu zakonski propisi za zaštitu pitke vode, priopćeno je iz gradskog odbora HDZ-a 1990 Mostar.