Image default
BIZNIS

ZZO HNŽ u prvom polugodištu 2021. ostvario prihode od 73 milijuna maraka

Na sjednici Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije (ZZO HNŽ), održanoj u četvrtak u Mostaru, usvojeno je više izvješća, četiri pravilnika, dvije odluke i jedna informacija.

Članovi Vijeća usvojili su Izvješće o potrošnji lijekova, Izvješće o potrošnji ortopedskih pomagala, Izvješće  o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, Izvješće o liječenju izvan županije, Izvješće o troškovima refundiranja pruženih usluga biomedicinski potpomognute oplodnje osiguranim osobama Zavoda, te Izvješće o provedenim postupcima javnih nabava i financijskom poslovanju Zavoda. Sva usvojena izvješća odnose se na razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću ZZO HNŽ-a.

Na održanoj sjednici Vijeće županijskog ZZO-a razmatralo je i usvojilo Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja.

Usvojeno Izvješće pokazuje kako je u prvom polugodištu 2021. godine Zavod ostvario prihode od 73.422.783 marke što je 49,41 posto od iznosa predviđenog Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021.

Manjak prihoda u odnosu na planirana sredstva za prvih šest mjeseci 2021. godine iznosi 881.717 maraka. Niže izvršenje na rashodovnoj strani u odnosu na plan prvog polugodišta iznosi 2.673.362 marke.

Kada se usporede ostvareni prihodi i realizirani rashodi vidljivo je kako je Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a ostvario pozitivan financijski rezultat od 1.791.646 maraka.

Po usvajanju Izvatka iz zapisnika s prethodne sjednice članovi Vijeća su razmatrali, pozitivno ocijenili i usvojili Informaciju o konačnom izvješću Ureda za reviziju Institucija FBiH o financijskoj reviziji Zavoda za 2020. godinu.

“Sukladno nalazima revizije i preporukama iskazanim u Konačnom izvješću u potpunosti sam zadovoljan činjenicom kako je Ured za revizije dao pozitivno mišljenje na financijsko poslovanje Zavoda istaknuvši kako, u svim materijalnim aspektima, novčanim tijekovima i izvršenju proračuna, financijska izvješća istinito i fer prikazuju financijski položaj Zavoda. Mišljenje s rezervom Zavod je dobio u dijelu praćenja i kontrole izvršenja ugovorenih usluga zdravstvene zaštite uključujući i kontrolu sredstava koja su dodijeljena ugovornim zdravstvenim ustanovama u svrhu pomoći liječenja oboljelih od covid-19. Uzmemo li u obzir kako je riječ o 2020. godini i vremenu pandemije, Zavod nije bio u mogućnosti provoditi terenske kontrole na način kako to redovito radi, ali redovito smo provodili elektronski nadzor putem IZIS sustava”, kazao je direktor ZZO HNŽ-a Rade Bošnjak.

Usporedbom podataka o potrošnji lijekova za prvo polugodište 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2020. godine zabilježeno je povećanje broja propisanih recepata od 2,3 posto uz povećanje broja propisnih pakiranja za 1,8 posto, a ukupan trošak lijekova smanjen je za 0,8 posto, odnosno 52.356 maraka.

Izvješće o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala u prvom polugodištu 2021. godine ukazuje na rast ukupnog broja realiziranih odobrenja za 11,9 posto, rast broja korisnika za 7,8 posto i rast utrošenih financijskih sredstava za 14,5 posto u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Povećanje potrošnje ortopedskih i drugih pomagala za prvih šest mjeseci 2021. godine posljedica je, prije svega, potpune primjene Liste ortopedskih i drugih pomagala usvojene 2020. godine.

Troškovi refundiranja privremene spriječenosti za rad do i preko 42 dana u prvih šest mjeseci 2021. godine iznose 1.072.453 marke što je 53 posto sredstava planiranih financijskim planom Zavoda i predstavlja rizik prekoračenja planiranih sredstava.

U promatranom razdoblju evidentan je porast refundiranih doznaka za 37,9 posto, kao i povećanje refundiranih financijskih sredstava po istima od 10,6 posto (102.995 maraka) u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Porast broja refundiranih doznaka proizišao je, najvećim dijelom,  zbog dijagnoze Z20 – Izloženost ili kontakt sa zaraznim bolestima. Navedena dijagnoza čini 43,67 posto u ukupnom broju doznaka, a sredstva utrošena temeljem iste u promatranom razdoblju iznose 229.504 marke.

Rezultati analize podataka vezanih uz provedena liječenja izvan županije, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, pokazuju smanjenje ukupnih troškova za 98.421 marku i porast broja uputnica za 28 posto ili 90 uputnica više.

I dalje je prisutan određeni broj osiguranika kojima se operativno liječenje i dijagnostika ne može realizirati u ugovornim bolničkim ustanovama unutar županije, a ovo se ponajviše odnosi na maligne bolesti kod osiguranika svih dobnih skupina i oboljenja kod djece.

U razdoblju od 23. veljače do 30. lipnja liječničko povjerenstvo Zavoda odobrilo je 35 zahtjeva za refundaciju troškova biomedicinski potpomognute oplodnje, a ukupno refundirana sredstva iznose 80.050 maraka što je 20 posto od ukupno planiranih sredstava za 2021. godinu, stoji u priopćenju.