Image default
DNEVNI

BiH prodaje poznato radničko odmaralište u Gradcu

Dok se u Bosni i Hercegovini na političkoj ‘pozornici’ biju ‘velike’ bitke iza kulisa se odvijaju razne financijske transakcije nekretninama u državnom i javnom vlasništvu. Poznat je nedavni slučaj kupovine devastiranog objekta u Rodoču kojeg kupuje Elektroprivreda HZHB od Sveučilišta u Mostaru,
Posljednjih godina bilo je puno kontradiktornih informacija oko statusa imovine u vlasništvu BiH na području Hrvatske, pogotovo kada je riječ o nekadašnjim radničkim odmaralištima u atraktivnim turističkim destinacijama po Dalmaciji. Posebna je žalosna činjenica da BiH nijednu od tih nekretnina nije bila sposobna obnoviti ili staviti u neku smislenu funkciju.
Međutim, ovih dana se pojavila informacija da se jedan takav objekt prodaje.
Naime, hotel Đuro Salaj u Gradcu na Makarskoj rivijeri, u vlasništvu nekadašnjeg SOUR-a ‘Titovi rudnici uglja’ Tuzla, čiji su pravni nasljednici rudnici Đurđevik, Banovići, Kreka, Breza, Miljevina, ali i Aluminij Mostar, nalazi se pred prodajom.

Kupac iz Zagreba

– Na sedmi Javni poziv za prodaju hotela Đuro Salaj prijavio se jedan ponuđač sa kojim je i zaključen predugovor o kupoprodaji. Postignuta je cijena u iznosu od 4.878.654,52 maraka, a kupac je ‘S DRIVE rent’ d.o.o. Kiseljak, Podružnica Zagreb – potvrdili su u Agenciji za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine u čijoj je nadležnosti postupak prodaje, piše portal Faktor.ba.
Hotel ‘Đuro Salaj’ ima četiri kata, ukupne je građevinske površine od 4.448,57 m2 sa pripadajućim zemljištem i vinogradima ukupne površine 6.351 m2. Hotel je devastiran, ali posjeduje vodovodnu, kanalizacijsku, telefonsku i elektro infrastrukturu.
Ranije je bilo prigovora da je vještačenjem ustanovljena niža vrijednost od stvarne. U Agenciji o tome svemu kažu da je prvo vještačenje je rađeno u kolovozu 2013. godine. S obzirom na protok vremena od osam godina nastupilo je dodatno i znatno devastiranje objekta. Uzimajući tu činjenicu u obzir urađena je nova procjena tržišne vrijednosti nekretnine.
Uglavnom, po objavljenim informacijama zamjenik direktora Agencije za privatizaciju Drago Vrbić angažirao je vještaka iz Kiseljaka koji je procijenio da rudarsko odmaralište Đuro Salaj u mjestu Gradac na obalama Jadranskom mora u Hrvatskoj sada vrijedi 3,1 milijuna eura. Prema izračunu vještaka – kvadrat hotelskog kompleksa košta 540 maraka, dok je vrijednost zemljišta procijenio na 500 maraka. Neto građevinsku površinu vještak Zoran Marković procjenjuje na 272 eura po metru kvadratnom. Sadašnja vrijednost objekta na obalama Jadranskog mora, tvrdi Marković, vrijedi 672 eura ili, pretvoreno u bh. valutu, 1.300 maraka.
Marković dalje navodi da, zbog starosti građevine, kvadrat hotela ‘Đuro Salaj’ ne može vrijediti 672 eura. On procjenjuje da je maksimalna vrijednost kvadratnog metra – 272 eura ili 540 maraka.
Posebna zanimljivost ili koincidencija jeste da je angažirani vještak upravo iz mjesta čiji se naziv nalazi u imenu tvrtke koja želi kupiti navedenu nekretninu, odnosno iz Kiseljaka.
Iz agencije pak tvrde da je procjenu uradio ovlašteni sudski vještak građevinske struke. Novim vještačenjem utvrđeno je smanjenje površine zemljišta (2.606 m2), a koje je bilo obuhvaćeno prvim vještačenjem, te da isto nije u zemljišnim knjigama upisano na SOUR Titovi rudnici, već na fizička lica.
Iz Agencije su naglasili da odluku o raspodjeli novčanih sredstava donosi Vlada FBiH u skladu sa Uredbom o načinu korištenja naplaćenih novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa poduzeća i banaka.

Spor s Hrvatskom

Inače, zbog spora kada je Hrvatska htjela u funkciju staviti određene nekretnine čiji su vlasnici u BiH Predsjedništvo BiH prije dvije godine  zatražilo je popis sve imovine pravnih i fizičkih lica u privatnoj i društvenoj svojini koju Bosna i Hercegovina potražuje od Hrvatske, procjenu vrijednosti potraživanja imovine, pokrenute pravne radnje u zemlji i u Hrvatskoj radi ostvarivanja prava vlasništva nad spomenutom imovinom, problemi koji se eventualno javljaju prilikom ostvarivanja prava vlasništva i pravni elementi koji to eventualno ometaju.
Tada se tvrdilo da je to prvi korak u navodnoj zaštiti imovine BiH u Hrvatskoj. Na koji način se poslije toga ta imovina ‘zaštitila’ nije poznato, ali očito je da se jedan dio nje sada prodaje.