Image default
BIH

Koji umirovljenici neće dobiti jednokratnu novčanu pomoć 5. kolovoza?

U Federalnom zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje sve je spremno za srpanjsku isplatu mirovina 5. kolovoza, kada će umirovljenici uz mirovinu dobiti i jednokratnu financijsku podršku koja je od 100 do 120 maraka, ovisno o visini mirovine. Ipak, neće svih 425.962 umirovljenika dobiti pomoć, već 363.310 korisnika. Iz Faktor.ba pojašnjenje su potražili u Zavodu MIO. ‘Osobe koje nisu rezidenti BiH, tj. korisnici koji primaju mirovinu od Federalnog zavoda MIO, a imaju prebivalište u inozemstvu neće dobiti jednokratni novčani iznos mirovine kao podršku umirovljenicima u FBiH. Korisnici koji su u radnom odnosu također nemaju pravo na jednokratni novčani iznos penzije kao podršku umirovljenicima u FBiH’, objašnjava Amel Lizde, voditelj Ureda za informiranje Federalnog zavoda MIO i dodaje: ‘Novčana pomoć se isplaćuje samo korisnicima koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu Uredbe o isplati, što znači da korisnici mirovina koji iz bilo kojih razloga nisu u isplati na dan stupanja na snagu ove uredbe neće dobiti ovu pomoć. Na čeku će stajati stavka jednokratni novčani iznos mirovine kako je i regulirano uredbom Vlade FBiH o jednokratnom novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u FBiH’. Upitan je i koja je to djeljiva obiteljska mirovina i koji iznos pomoći će dobiti nositelji takvih mirovina. ‘Ukoliko pravo na obiteljsku mirovinu polaže više od jednog člana, jednokratni novčani iznos mirovine se dijeli na broj članova koji ostvaruju pravo na tu obiteljsku mirovinu. Na primjer, ukoliko postoje dva člana da ostvaruju pravo, svaki od članova će dobiti po 50 ili 60 maraka ovisno od toga u koju kategoriju spada’, rekao je Lizde.

Podsjećamo, po 120 maraka jednokratne financijske pomoći dobit će korisnici čije mirovine iznose do 478,91 maraka (zajamčene), a iznos od 100 maraka korisnicima mirovina iznad ove cifre. Najniža mirovina u Federaciji iznosi 382,18 maraka, zajamčena je 478,91 maraka, a najviša 2.174,48 maraka. Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za mjesec srpanj, iznose oko 233 milijuna maraka.