Image default
DNEVNI

Otvoreno pismo Gradskog odbora HDZ-a 1990 Mostar Gradskom vijeću i Gradskoj upravi

U sklopu programskih aktivnosti, Gradski odbor HDZ-a 1990 Mostar je razmatrao aktualne komunalne probleme grada, zaključke o kojima je predočio u formi otvorenog pisma Gradskom vijeću i Gradskoj upravi Grada Mostara.

GO HDZ-a 1990 Mostar od Gradskog vijeća traži da odmah pokrene inicijativu za izradu projektnog rješenja za prihvaćanje i kanaliziranje oborinske vode s gradskih prometnica kako bi se trajno i kvalitetno riješilo plavljenje grada. Ujedno se traži i da Vijeće pokrene izradu projektnog rješenja za dovođenje tehničke vode do svih gradskih zelenih površina, čime bi se osiguralo permanentno zalijevanje i higijensko pranje prometnica. Osim tih elaborata, drže u ovoj stranci, potrebno je izraditi tehničko rješenje razvoja kanalizacijskog sustava za buduće telekomunikacijske i slične potrebe.

Od Gradske uprave se traži da privremeno obustavi realiziranje novih kapitalnih ulaganja vezanih za obnovu gradskih prometnica dok se ne izradi projekt obnove i dogradnje gradskog oborinskog kanalizacijskog sustava u cilju sprečavanja plavljenja gradskih komunikacijskih površina obzirom da, kako se obrazlaže, obnova Avenije, jedne od najfrekventnijih prometnica, pokazuje sve nedostatke infrastrukturnog planiranja u gradu. Od Mostarke do ulice Stjepana Radića je potrebno izgraditi novi kolektor za rasterećenje Splitske i Dubrovačke ulice, čime bi se spriječilo plavljenje komunikacijskih prostora Avenije, Splitske ulice i Tržnice. Velika količina oborinske vode iz Cima, Smrčenjaka i djela ul. Bl. Žrtava završava i izlijevase na  raskrižju kod Mostarke, jer kolektor u Splitskoj ulici nema kapacitet za odvodnju većih količina oborinske vode.  Stoga je, kako se ukazuje, trebalo višak oborinske vode kanalizirati u ul. S. Radićau kojoj postoji kolektor odgovarajućega kapaciteta,  promjera 1000 mm. Za tu namjenu je od Mostarke do Projektanta potrebno položiti kanalizacijske cijevi promjera min. 800 mm.

– Kako vidimo da se ovaj kolektor neće izgraditi, tražimo od Gradske uprave da to uradi prije asfaltiranja. Ovo je primjer da se bez dobro osmišljenih i stručnih infrastrukturnih planova ne bi trebalo obnavljati niti jednu gradsku prometnicu. Nažalost, bez planskog pristupa je obnovljeno mnogo prometnica u gradu, pogotovo pred izbore, u cilju prikupljanja političkih poena, navode iz GO HDZ-a1990 Mostaru koje su stava da se takvu praksu mora prekinuti.

Kada je u pitanju sustav tehničke vode, Grad ima izvrsne mogućnosti do svih kvartova i parkova gravitacijski dovesti neograničene količine, praktično besplatne vode s akumulacije HE Mostar. Nadalje se ukazuje da je trebalo prigodom svake obnove gradskih prometnica 

To je, kako se upozorava, najbolji dokaz da niti gradske službe niti komunalna poduzeća ne raspolažu stručnim kadrovskim potencijalom za planiranje infrastrukturnog razvoja.

Zaštititi slivna područja

Sa žaljenjem se konstatira i da se Mostar ne ubraja među napredne gradove koji se planski razvijaju jer u proteklih 30 godina nisu doneseni ni kratkoročni ni dugoročni infrastrukturni planovi. Stoga se traži da Gradsko vijeće donese odluku da se pojača nadzor i kontrolu kvalitete radova na saniranju i obnovi prometnica te da se natjera komunalna poduzeća i gradske službe detaljno i dugoročno planirati infrastrukturni razvoj a izvođače na bolju kvalitetu izvedenih radova i materijala. Neki od zahtjeva su i da Gradsko vijeće donese odluku da se pri obnovi gradskih prometnica unificira ugradnju najkvalitetnijeg prometnog mobilijara, kao i da Vijeće žurno na dnevni red stavi i usvoji Elaborat o zaštiti slivnih područja Radobolje i Studenca budući su slivna područja gradskih izvora pitke vode godinama nezaštićena te je potrebno žurno donijeti zakonske propise o njihovoj zaštiti.