Image default
EU VIDEO

Najviše otkaza u pandemiji ‘uručeno’ je ženama (video)

O gubicima i stradanju gospodarstva najbolje govori broj otkaza ‘uručenih’ od pojave opakog virusa. Zanimljivo je da je u vremenu COVID-a više stradala ženska populacija.

Brojke kažu da je oko 60% radnih mjesta u Federaciji BiH i čak 70% u Republici Srpskoj izgubljenih u pandemiji – pripadalo ženama. Istraživanje je proveo UN Women ured u BiH.

Gubitak radnih mjesta koja zauzimaju žene dodatno je produbio rodne nejednakosti koje su postojale i prije krize. Žene, koje u BiH čine 51,02% stanovništva imaju znatno manji udio u radnoj snazi nego muškarci (44,63% žena u odnosu na 58% muškaraca), te iznadprosječnu stopu nezaposlenosti.

Predsjednica Kluba poduzetnica Hercegovine Amna Popovac sa žaljenjem konstatira da su žene i u 21. stoljeću često diskriminirane, posebno kada je riječ o zapošljavanju.

Od ukupnog broja zaposlenih, prema podacima Agencije za statistiku BiH iz prvog kvartala 2021. godine 36,5% ukupno zaposlenih su žene, dok na strani nezaposlenih žene čine 50,3%. Kada je u pitanju zastupljenost žena u poduzetničkim vodama, procjenjuje se da je njihova zastupljenost u BiH oko 31%.

Njihovo učešće na upravljačkim pozicijama je znatno manje u usporedbi s muškarcima.

Značaj ženskog poduzetništva posebno je prepoznala Europska unija koja kroz razne programe nastoji unaprijediti položaj žena. Još prije pet godina kreirana je Rezolucija Europskog parlamenta o vanjskim utjecajima koji otežavaju žensko poduzetništvo u Europi, s ciljem unapređenja ove oblasti.

Države članice kontinuirano rade na poboljšanju prilika, odgovarajući izazovima i u vrijeme pandemije, koji su u znatnoj mjeri prisutni.

Pred BiH je još puno posla kako bi se poboljšao položaj žena u poduzetničkim vodama