Image default
BIH

Federalni inspektori pripremaju ‘ček liste’

U Konjicu je u srijedu počela prva u nizu dvodnevnih radionica na temu “Ček liste i baze propisa”, koju se održava u okviru realizacije USAID-ovog projekta E-uprave.

Radionice organizira Federalna uprava za inspekcijske poslove u suradnji s USAID-ovim projektom E-uprave, a na njima će federalni inspektori iz svih inspektorata Uprave aktivno raditi na pripremi revidiranih “ček listi” i baza propisa, koje će biti sastavni dio novog inspekcijskog informacijskog sustava “E-inspektor 2”.

Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, izrazio je zadovoljstvo sudjelovanjem u tom vrijednom projektu koji će, uvođenjem suvremenih hardverskih i softverskih rješenja, pridonijeti daljnjem unaprjeđenju djelotvornosti, odgovornosti i transparentnosti rada inspekcija u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove. “Federalna uprava za inspekcijske poslove još od 2010. godine u svom svakodnevnom radu koristi elektronski sustav upravljanja poslovnim procesima “E-inspektor”, u kojem smo do sad vodili i pohranili više od 200.000 predmeta s pratećom dokumentacijom. S USAID-ovim projektom E-uprave, naš “E-inspektor” ide u zasluženu mirovinu a očekujemo da će novi sustav “E-inspektor 2”, osim bržeg i djelotvornnijeg upravljanja poslovnim procesima, donijeti i nove digitalne analitičke sposobnosti, koje će uveliko pomoći u procjeni rizika i u ukupnom planiranju i obavljanju inspekcijskih nadzora u svim oblastima rada. Sretni smo što će ovaj projekt nadograditi naš Sustav upravanja graničnim inspekcijama (BIMS), koji je od  uspostave donio značajna unaprjeđenja u smislu efikasnosti i ekonomičnosti inspekcijskog nadzora u prekograničnom prometu roba”, izjavio je direktor Ajdinović.