Image default
BIH

Usvojena Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Središnje izborno povjerenstvo (SIP) BiH je na sjednici održanoj u srijedu, 15. rujna 2021., donijelo Zaključak o usvajanju Inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH. Usvojena Inicijativa je rezultat višemjesečnog rada SIP-a BiH koji podsjeća da je na svojoj sjednici održanoj 8. lipnja 2021. usvojio nacrt Inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, a koji je uputio Venecijanskoj komisiji i GRECO-u putem Vijeća Europe i Uredu OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) s molbom da dostave mišljenja. Istodobno je pozvalo tijela za provedbu izbora u BiH, akademsku zajednicu, stručnjake u oblasti izbornoga prava, predstavnike nevladinog sektora i druge pojedince i organizacije da dostave svoje sugestije, primjedbe i prijedloge.

Komentari relevantnih međunarodnih organizacija

Ured OESS/ODIHR je 16. lipnja 2021. Središnjem izbornom povjerenstvu BiH dostavio “Neformalne komentare na nacrt Prijedloga izmjena Izbornog zakona iz nacrta Inicijative” koji obuhvaćaju prijedloge izmjena Izbornoga zakona BiH koje je sačinio SIP BiH. Prema mišljenju Ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (OESS/ODIHR), predložene izmjene i dopune Izbornog zakona koje je pripremio SIP BiH “široke su i pokazuju značajan napredak u preispitivanju nekih preporuka koje su formulirale prethodne izborne promatračke misije ODIHR-a. Predložene izmjene odnose se, među ostalim, na pitanja koja se tiču razgraničenja izbornih jedinica, načina formiranja biračkih odbora, zlouporabe javnih resursa u svrhu kampanje, obuke izbornih dužnosnika, sudjelovanja žena na izborima i pravodobnu objavu odluka SIP-a i sudova o prigovorima vezanim za izbore. Budu li usvojene, izmjene će ojačati integritet izbornog procesa. Brojni drugi amandmani bave se tehničkim pitanjima, razjašnjavajući prethodne nejasnoće i usklađujući određene odredbe s Ustavom BiH i drugim zakonima. Ostali prijedlozi odnose se na odgodu izbora u slučaju vanrednih okolnosti, registraciju birača, imenovanje kandidata, medijske propise, dogovore o prijevremenom (ranom) glasovanju i izborne prekršaje”, navodi se.

Vijeće Europe je SIP-u BiH, pak, dostavilo odgovor  da Venecijanska komisija i GRECO ne mogu dati svoje mišljenje u ovoj fazi pripreme Zakona.

Nakon dostavljenih mišljenja, prijedloga, sugestija i primjedbi SIP BiH je, temeljem svega navedenog, sačinilo konačnu verziju i usvojilo konačan tekst Inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH. Sukladno nadležnostima iz čl.2.9 st. (1) točka 16) Izbornog zakona BiH, SIP BiH će Inicijativu uputiti  Parlamentarnoj skupštini BiH a na znanje dostaviti i članovima Predsjedništva BiH, predsjedatelju Vijeća ministara BiH, OHR-u, Vijeću za provedbu mira, Delegaciji EU/Uredu specijalnog izaslanika EU u BiH i Misiji OESS-a u BiH. Nakon što bude dostavljena na navedene adrese, biti će objavljena i na web stranici Središnjega izbornoga povjerenstva BiH, www.izbori.ba.