Image default
DNEVNI

POTVRĐENO: Smijenjena Gordana Tadić

Na nedavno održanoj sjednici Drugostepene disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH izglasana je smjena Gordane Tadić glavne tužiteljice Tužilaštva BiH. Odluka je službeno objavljena danas iz VSTV-a.

Drugostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u predmetu protiv tužene Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine, odlučujući po žalbi tužene, donijela je Odluku kojom se odbija kao neosnovana žalba tužene i potvrđuje odluka Prvostepene disciplinske komisije od 23.7.2021. godine.

Podsjećamo da je Prvostepena disciplinska komisija za tužioce VSTV-a BiH, odlučujući po disciplinskoj tužbi Ureda disciplinskog tužioca (UDT) VSTV-a BiH protiv tužene Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine, donijela odluku čijom tačkom a) je utvrđena disciplinska odgovornost tužene zato što je propustila postupiti u skladu sa relevantnim odredbama pravilnika o TCMS-u i zaključku Vijeća od 17. i 18.12.2014. godine, kojim VSTV BiH “zadužuje glavne tužioce u BiH da u svojim institucijama obezbijede dodjeljivanje predmeta svim tužiocima putem TCMS-a” te propustila poduzeti potrebne radnje sa ciljem otklanjanja eventualnih tehničkih prepreka za dodjelu predmeta automatskim sistemom odabira, čime je počinila disciplinske prekršaje iz člana 57. tačka 8. “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ i tačka 17. “propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“ Zakona o VSTV-u BiH.

Tačkom b) navedene odluke tužena je suprotno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH propustila da pokrene postupak personalnih sigurnosnih provjera uposlenika Tužilaštva BiH te je propustila postupiti u skladu sa zaključkom VSTV-a BiH od 17.7.2019. godine, kojim “se obavezuju sve pravosudne institucije u BiH da hitno provedu sve obaveze i mjere propisane Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH”, čime je počinila disciplinske prekršaje iz člana 57. tačka 8. “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti” i tačka 17. “propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“ Zakona o VSTV-u BiH.

Tuženoj je za navedene disciplinske prekršaje izrečena disciplinska mjera: Premještanje s mjesta glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine na mjesto tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Protiv odluke Drugostepene komisije VSTV-a BiH može se uložiti žalba Vijeću kao cjelini u roku od 8 dana od dana prijema odluke. Odluka Drugostepene disciplinske komisije može se pobijati samo zbog izrečene disciplinske mjere, u skladu sa članom 103. stav 2. Poslovnika VSTV-a BiH.

Drugostepenu komisiju VSTV-a čine Slavo Lakić, Mustafa Šabić i novizabrani član VSTV-a iz reda tužilaca Sanin Bogunić.

Adamović najavio žalbu VSTV-u

Vlado Adamović, odvjetnik glavne tužiteljice Tužiteljstva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić, kazao je kako je “odluka Drugostupanjske disciplinske komisije za tužitelje VSTV-a BiH, zapravo, prepisana prvostupanjska odluka”.
U kontekstu odluke Drugostupanjske komisije VSTV-a, kojom je Gordani Tadić izrečena disciplinska mjera – premještanje s mjesta glavne tužiteljice na mjesto tužiteljice Tužiteljstva BiH, Adamović je najavio da će, u skladu sa zakonom, VSTV-u podnijeti žalbu na odluku o sankciji, podsjećajući da konačnu odluku donosi Vijeće u punom sastavu.
 – Mislim da se ni Prvostupanjska, niti Drugostupanjska komisija nisu ponašale po kriterijima koje je propisalo Vijeće i to ću nastojati obrazložiti VSTV-u u punom sastavu – kazao je Adamović navodeći da u Vijeću participiraju i suci, uključujući i suce vrhovnih sudova, te da će se vidjeti šta će oni reći.
Mišljenja je da za donošenje spomenutih odluka, prije svega, treba znanje, umijeće i vještina u sudačkom zanatu. 

Nitko nije završio mandat

Podsjetimo, od kada postoji institucija Tužilaštva BiH od januara 2003. nijedan glavni tužitelj, odnosno tužiteljica nisu dočekali kraj mandata, već su smjenjivani uz skandale.

Prvi glavni tužilac bio je Marinko Jurčević, koji je tu funkciju obnašao do 2008., kada je otišao na bolovanje a kasniej i podnio ostavku. Naknadno je navodio pritiske kojim aje bio izložen.

Njegov nasljednik Milorad Barašin je smijenjen jer je imao neprimjerene kontakte sa osobama koje su krijumčarile oružje. Barašina je naslijedio Goran Salihović, ali ni on se nije proslavio te je 2016. suspendovan nakon afere “Transkript” u čijem su središtu bili novinar Mato Đaković i Milorad Dodik.

Presretnuti su razgovori između Đakovića i Dodika u kojima se spominje da će istraga protiv Dodika u predmetima “Bobae banka” i “Pavlović banka” biti obustavljeni.