Image default
BIH

ODBLOKIRANO: Vijeće ministara donijelo odluku o privremenom financiranju

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva financija i trezora BiH, jednoglasno je na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo Odluku o privremenom financiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar – decembar 2021. godine, u iznosu 249 miliona KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za financiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. oktobra 2021 . godine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora BiH da u saradnji s Uredom za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH pripremi ovu odluku za potpisivanje i objavu u Službenom glasniku BiH.