Crna kronika

Matku Golemcu godinu dana zatvora za poreznu utaju

Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu Matko Golemac, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom je optuženi Golemac oglašen krivim za počinjenje krivičnog djela porezna utaja ili prevara. Sud je optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Golemcu se oduzima protupravno stečena imovinska korist u iznosu od 109.081,00 KM, koju je optuženi u cijelosti izmirio.

Matko Golemac je, između ostalog, oglašen krivim da je u namjeri da izbjegne plaćanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH pružio lažne podatke o stečenim oporezivim prihodima pravne osobe „Dvor” d.o.o. Mostar, ostvarivši pravo na odbitak ulaznog PDV-a u iznosu od 109.081,00 KM i za navedeni iznos umanjio poreznu obavezu i oštetio budžet BiH.

Protiv presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja ovog Suda u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Žalba na izrečenu krivičnopravnu sankciju nije dopuštena, saopćeno je iz Suda BiH.