DNEVNI

APEL: Mostarcu potrebna pomoć

Sead Prolić iz Mostara  uputio je apel za pomoć.

Naime, Seadu je potrebna pomoć za nastavak liječenja, točnije banjsko liječenje, te nabavka ortopedskih cipela.

Nažalost, sa invalidininom i mirovinom, a zbog svakodnevnih troškova liječenja nije u mogućnosti da plati troškove banjskog liječenja i da snosi troškove ortopedske cipele.

Naime, kako navodi u pismu nalazi se u jako teškoj zdravstvenoj i socijalnoj situaciji, a kao osoba s posebnim potrebama nije u mogućnosti da finansijski izdrži nastalu situaciju.

Naglašava kako se nalazi u  teškoj zdravstvenoj situaciji, te kako  živi u jako teškim uslovima.

Moli sve sugrađane, dobre ljude, da mu pruže ruku pomoći.

Seadu Proliću možete pomoći:

Sead Prolić

Stjepana Radića br. 64

Kontakt: 061 719 306 ili 036 319 471

Uplatom na žiro račun: 1402010012194920 – Seberbank