DNEVNI

BLOKIRAJU LI SE RAČUNI ILI NE? Isović: Odgovorno tvrdim da do prinudnih naplata i blokada nije došlo

Na našu adresu posljednjih dana pristižu pritužbe i upiti nezadovoljnih gospodarstvenika, koji tvrde kako su oštećeni od strane Porezne uprave Federacije BiH, koja je kako su tvrdili, vršila prinude naplate i blokade i u vremenu pandemije ili izvanrednog stanja u većem bh. entitetu.

Korona zakon predvidio je da poslovni subjekti imaju pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu oko 240 KM (120 eura) mjesečno po svakom zaposlenom, počevši od obračuna i isplate bruto plaće za travanj 2020. godine i svaki naredni mjesec. Za primjenu ovog zakona planirano je 500 milijuna KM (250 milijuna eura) u fondu za stabilizaciju privrede.

Što kaže zakon

Osim subvencioniranja doprinosa za obvezna osiguranja, zakon predviđa i obustavu obračuna i plaćanje zatezne kamate na javne prihode, prekid svih upravnih, parničnih, izvanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, kao i uspostavu Garancijskog fonda. Propisuje i ukidanje obveza plaćanja akontacije poreza na dobit i ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.

Porezna uprava je zadužena da, za isti period, osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava osiguranja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate za ugovore o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima, zaključene u skladu s Odlukom Vlade o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima.

Vlada je Poreznu upravu FBiH zadužila i da, preko svojih županijskih ispostava, osigura izdavanje potvrda sportskim klubovima za ispunjavanje uvjeta za dobivanje natjecateljskih licenci nadležnih krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.

Vlada je koncem travnja Poreznu upravu zadužila i da sportskim kolektivima i poslovnim subjektima koji nisu obuhvaćeni Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, izazvanih pandemijom korona virusa, a s Poreznom upravom imaju zaključene sporazume o plaćanju dugova javnih prihoda na rate, ili odgođenom plaćanje ili odobri naplatu sporazumnih rata, odgođenog poreznog duga i tekućih obveza u periodu do isteka 30 dana od dana prestanka stanja nesreće.

Isović odbacuje tvrdnje

Vršilac dužnosti ravnatelja Porezne uprave FBiH Šerif Isović u izjavi za Dnevni list odbacio je tvrdnje gospodarstvenika o blokadama i prinudnoj naplati tijekom pandemije. Rekao je i kako je moguće da je do toga došlo u ovom vremenu, ali samo u slučaju da je riječ o blokadama i dugovanjima koja se odnose na vrijeme prije pandemije.

– Dok traje izvanredno stanje u Federaciji BiH odgovorno tvrdim da do prinudnih naplata i blokada nije došlo. Može se raditi samo o ranijim dugovanjima, ali to je potrebno riješiti s njihovim bankama, a ne s Poreznom upravom. Davno je donesena odluka da se, dok traje nesreća, ne smiju pokretati postupci prinudnih naplata, rekao je Isović.

Naveo je i kako je Vlada kroz nedavno doneseni Korona-zakon ustvari odgodila sve prinudne naplate za vrijeme dok traju izvanredne okolnosti uz dodatnih 60 dana. Kaže i kako neće biti obračuna zateznih kamata za taj period.

Dolaskom pandemije u Federaciju BiH, Porezna uprava je, podsjećamo, donijela niz mjera koje su za cilj imale kontroliranje situacije i zaštitu zdravlja svih uposlenika, poreznih obveznika i građana.

Uskoro je zabranjen izravan kontakt sa strankama i prešlo se na komunikaciju s obveznicima putem emaila, telefona, faksa i pošte. Reduciran je i osiguran minimalan broj uposlenika za rad sa strankama i izvršenje nužnih poslova. Rok za predaju poreznih prijava produžen je za 30 dana od zakonom propisanog roka, a odgođene su i sve javne prodaje zaplijenjene imovine poreznih obveznika u prinudnoj naplati. Od 1. travnja poreznim obveznicima omogućena je nova usluga pregleda sintetičke i analitičke porezne kartice za sve obveznike koji svoje prijave podnose elektronski.

– I nakon ove krize držat ćemo se principa svoje vizije i misije jer cijenimo da je to jedini ispravan put, prihvatljiv za cijelo društvo. Naglašavam da smo i u proteklom periodu poticali i gradili sinergiju sa svim pozitivnim faktorima – građanima, medijima, računovodstvenom i revizorskom profesijom, sigurnosnim i kontrolnim institucijama i agencijama i na tome ćemo nastaviti raditi i ubuduće jer smo se uvjerili da upravo tom zajedničkom sinergijom možemo napraviti puno pozitivnih stvari, rekao je Isović.

D. A.

VEZANO

INTERVJU Msgr. Franjo Topić: Novine će kao i knjige imati uvijek svoje draži i svoje čitatelje

urednik

INTERVJU Kristina Gavran: Meni je ova kriza probudila veliku nadu u čovječanstvo

urednik

INTERVJU Dr. sc. Sandi Dizdarević o ‘Inzkovom zakonu’: Civilizacijski čin koji nije usmjeren ni protiv koga

urednik