DNEVNI

Broj žrtava trgovine ljudima smanjen tokom pandemije COVID-19

Prvi put u 20 godina zabilježen je globalni pad broja žrtava trgovine ljudima tokom nedavne pandemije COVID-19 zbog uvedenih mjera i ograničenja, navodi se u izvještaju Ureda UN-a za drogu i kriminal (UNODC).

– Ograničenja kretanja i poslovanja povezana s pandemijom mogu barem privremeno smanjiti neke oblike trgovine ljudima, uključujući trgovinu u svrhu seksualne eksploatacije i prekograničnu trgovinu ljudima – navodi se u Globalnom izvještaju o trgovini ljudima za 2022. godinu, javlja Anadolija. 

Dodaje se da je pad broja žrtava od 11 posto uglavnom zabilježen u zemljama sa niskim i srednjim prihodima u kojima su se pravosudni, socijalni i zdravstveni sistemi borili da se nose s pandemijom.

Najveće smanjenje zabilježeno je u istočnoj Aziji i Pacifiku sa 59 posto, a zatim slijede Sjeverna Afrika i Bliski istok (40 posto) i Centralna Amerika i Karibi (36 posto).

Najviše žrtava trgovine ljudima bile su žene, ukupno 42 posto, navodi se u izvještaju, dok su 23 posto činili muškarci i 35 posto djeca.