DNEVNI

REVIZIJA: MIO čak u 33 posto slučajeva kasni s rješenjima za mirovine

Neopravdano kašnjenje sa izdavanjem rješenja za umirovljenje, isplata naknada članovima Nadzornog odbora za (ne)rad. Zatim, rad predsjednika i članova Upravnog odbora bez ugovora o angažmanu, samo su neke od zamjerki federalnih revizora u Izvještaju o financijskoj reviziji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za prošlu godinu, piše Faktor.ba ‘Prema podacima iz dvije baze podataka Sarajevo i Mostar, utvrđeno je da su tijekom 2020. godine 14.272 korisnika prvi put uvedena u pravo iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, kojima su izdata rješenja u prvom stupnju. Pregledom predmeta konstatirali smo da Federalni zavod u određenim slučajevima kasni sa donošenjem rješenja, što nije u skladu sa članom 216. Zakona o upravnom postupku. Analizom ne možemo potvrditi da je Zavod u potpunosti ispoštovao Zakonom utvrđene rokove kod donošenja rješenja kojima se osobe prvi put uvode u pravo, odnosno oko 33 posto ukupno predanih predmeta (uvažavajući privremenost rješenja do momenta objave podatka o vrijednosti općeg boda za godinu ostvarivanja prava) nije riješeno u propisanom roku, što nije zanemarivo s obzirom na to da se radi o osnovnim poslovima Federalnog zavoda’, navode federalni revizori. U revizorskom izvještaju o radu Federalnog zavoda MIO za 2020. se navodi kako su naknade za rad predsjedniku i članovima Upravnog odbora isplaćene u iznosu od 134.349 maraka bez ugovora o angažmanu, na koje je Vlada FBiH prethodno trebala dati suglasnost. Osim toga, Nadzorni odbor je tijekom 2020. održao jednu sjednicu, a isplate naknada do isteka mandata bile su na mjesečnoj razini, u ukupnom iznosu od 30.437 maraka. ‘Obavljenom revizijom utvrdili smo da obračun i isplata naknada predsjedniku i članovima Upravnog odbora nije u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih poduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, jer Vlada FBiH, iako je imenovala Upravni odbor, nije dala suglasnost na zaključivanje ugovora o angažmanu sa predsjednikom i članovima Upravnog odbora. Shodno tome, ne možemo potvrditi obračunate i isplaćene naknade Upravnom odboru’, navode revizori i dodaju: ‘Revizijom smo utvrdili da je članovima Nadzornog odbora isplaćivana naknada do isteka mandata u neto iznosu od 30.437 maraka, iako je prema podacima navedenim u Izvještaju o radu Federalnog zavoda, održana samo jedna sjednica u 2020. Poslovnikom o radu Nadzornog odbora nije regulirano pitanje održavanja sjednica, mjesečne naknade za rad u Nadzornom odboru, niti uvjetovanje isplata naknade održavanjem sjednica’. Federalni revizori pojašnjavaju da je ugovorom o angažiranju članova Nadzornog odbora regulirano da oni imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad za izvršavanje poslova poput analize izvještaja o radu Federalnog zavoda, uvida u godišnje izvještaje poslovanja i godišnji financijski obračun Zavoda, izvještavanja Parlamenta FBiH o rezultatima nadzora, vođenje računa o dosljednoj primjeni i poštivanju propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a posebno propisa koji se odnose na izvršavanje obaveza prema penzijskom i invalidskom osiguranju i o namjenskom trošenju financijskih sredstava Federalnog zavoda. ‘Nadzorni odbor nije obavljao navedene poslove, zbog čega ne možemo potvrditi opravdanost isplate mjesečnih neto naknada za mjesece u kojima se nisu održavale sjednice’, navode federalni revizori.