DNEVNI

ČUDO IZ VLADE FBiH: Kreiraju se programi za socijalno ugrožene kategorije

Piše: Dragan Bradvica

Eto i to se dogodilo – Vlada Federacije planira određene mjere kako bi pomogli žiteljima pod naletima nezapamćenog vala inflacije.

Iako cijene ‘skaču’ dulje od godine dana, iako se danas i 30 posto veće nego je to bio slučaj u istom razdoblju prošle godine, federalna vlast je sve to uglavnom nijemo promatrala i zadovoljno trljala ruke jer je to njoj preko povećane naplete poreza punilo proračun.

– Vlada Federacije, na prijedlog premijera FBiH, prihvatila informaciju o potrebi izrade programa za socijalno ugrožene kategorije. Zaključkom su zaduženi federalna ministarstva rada i socijalne politike, te financija i Ured premijera, odnosno premijer i zamjenici premijera da sa svojim suradnicima, kreiraju i predlože program pomoći kategorijama stanovništva koje su posebno pogođene inflacijom. Program bi bio implementiran putem resornih ministarstava i vladinih institucija, na osnovu odgovarajućih podzakonskih akata koje će donijeti Vlada FBiH.

U informaciji je navedeno da se FBiH, odnosno BiH, kao i ostatak svijeta, suočavaju sa značajnim inflatornim pritiscima. Ovakva kretanja imaju negativne posljedice na kupovnu moć i životni standard žitelja FBiH, posebno onih nižeg materijalnog statusa. Određene mjere, koje je Vlada FBiH već poduzela, dale su rezultate.

No uvažavajući trenutne makroekonomske trendove, te iščekivanja daljnjih dešavanja na globalnom tržištu, Vlada je na stanovištu da je neophodno dizajnirati i implementirati dodatne intervencije, navedeno je u informaciji, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Humanitarne organizacije

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, usvojila Program utroška sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama, a na ime podrške programima socijalne zaštite, u ukupnom iznosu od 450 tisuća maraka.

Tako je Muslimanskom dobrotvornom društvu ‘Merhamet’ dodijeljen iznos od 250 tisuća maraka, Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije 75 tisuća maraka, koliki je i iznos sredstava za Caritas Biskupije Mostar – Duvno i Trebinje – Mrkan, a Srpskom humanitarnom udruženju ‘Dobrotvor’ dodijeljeno je 50 tisuća maraka. Namjena ovih sredstava je materijalna i stručna podrška socijalno ugroženim kategorijama stanovništva tijekom 2022.

Federalno ministarstvo financijainformiralo je danas Vladu FBiH o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za financiranje Projekta ‘Unapređenje zdravstvene zaštite u FBiH’.Inače, Vlada FBiH je na sjednici održanoj 20. svibnja 2021. podržala inicijativu da za ovo zaduženje. Od ukupno odobrenih sredstva IBRD-a za Bosnu i Hercegovinu u iznosu do 67.300.000 eura, na FBiH će biti alocirano 19.240.000 eura. U Sarajevu su 1. veljače i 4. ožujka 2022.održan pregovori o ovom projektu, usuglašeni su zapisnik, te nacrti sporazuma o zajmu između BiH i IBRD-a, te Projektnog sporazuma između IBRD i FBiH o procjeni Projekta. Sredstvazajma odobravaju se FBiH s rokom otplate od 32 godine, te sedmogodišnjim grace razdobljem.

Dionica autoceste Konjic – tunel Prenj

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom utvrđuje da je izgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionica Konjic – tunel Prenj, u dužini od 11 km, od javnog interesa za FBiH. Utvrđeno je i da je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta, te mu je naloženo pokretanje postupka eksproprijacije. Sredstva za realizaciju ove odluke osigurati će Autoceste FBiH, a za njenu realizaciju zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i veza i Autoceste FBiH, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti. Donošenje Odluke bilo je potrebno kako bi se omogućilo pokretanje postupka eksproprijacije nekretnina na dionici Konjic – tunel Prenj, što je ujedno i preduvjet za realizaciju ovog projekta.

Vlada je, također, dopunila odluke o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc za dionice Nemila – Poprikuše, Putnikovo Brdo – Medakovo i Mostar jug – Buna, poddionica Mostar jug – tunel Kvanj. Ovo je učinjeno na inicijativu Autocesta FBiH kako bi im bio omogućen nesmetan ulazak u posjed i početak radova na ovim dionicama. Dopune odluka omogućavaju poduzimanje daljnjih radnji za realizaciju ovih infrastrukturnih projekata.