BIH DNEVNI

Dok otrov godinama svaki dan curi Kordić kaže da je Mostar pred rješenjem pitanja deponije “Uborak”

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić još jednom je podvukao kako je rješavanje pitanja deponije “Uborak” postavljeno kao prioritet nove administracije Grada Mostara.

“Intenzivnom komunikacijom mene i mojih suradnika sa strukom i svima onima koji su uključeni u proces odvoza i deponiranja otpada u gradu Mostaru pronalazimo moguća rješenja”, izjavio je gradonačelnik Kordić.

Mostarski gradonačelnik se istovremeno osvrnuo kako je u prošlosti potrošeno puno vremena na ovu temu, ali, kaže kako optimistično gleda na budućnost i mišljenja je da je Grad Mostar pred rješenjem pitanja deponije ‘Uborak’.

Njegovom inicijativom i pozitivnim pristupom gradskih vijećnika u četvrtak, 10. lipnja održana je i tematska sjednica Vijeća na kojoj je razmatrana trenutna situacija i budućnost regionalnog odlagališta komunalnog otpada Uborak – Buđevci. Na istoj je predstavljen i Plan prilagodbe.

“Na temelju Plana prilagodbe i prezentacija ponuđača, pitanje deponije ide prema svome raspletu”, poručio je Kordić.

Mostarski gradonačelnik je naime odmah nakon tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara obavio razgovore s financijskim organizacijama kako bi imali osiguranu financijsku konstrukciju za implementaciju Plana prilagodbe.

Podsjetimo da je jedan od zaključaka tematske sjednice u četvrtak upravo bio da Grad Mostar osigura financijska sredstva predviđena Planom prilagodbe upravljanja otpadom za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci Mostar putem grant sredstava s većih razina vlasti i međunarodno financijskih organizacija te kreditnim zaduženjima kod banaka.

Što se tiče prezentacija koje su na tematskoj sjednici imale osam domaćih i inozemnih tvrtki o načinu zbrinjavanja opada, gradonačelnik Mostara će formirati radnu grupu koju će sačinjavati predstavnici Odbora za stambeno-komunalne poslove i Gradske uprave, te vanjski suradnici iz oblasti zaštite okoliša, ekologije, vodoprivrede i šumarstva.

Zadaci ove radne grupe su da izvrši analizu svih prezentacija i nakon toga predloži Gradskom vijeću Grada Mostara najpovoljniju, odnosno najprihvatljiviju opciju za Grad Mostar, a koja je u skladu sa strategijom upravljanja otpada FBiH.