DNEVNI

Domljan: Došlo je vrijeme da se Sarajevo uključi u informacijsko-komunikacijski distrikt

Na međunarodnoj naučnoj konferenciji o političko-pravnom i zakonskom položaju Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, profesor Sarajevo School of Science and Technology (SSST) Vjekoslav Domljan bavio se pitanjem kako u normativni i ustavno-pravni položaj udjenuti život, odnosno, ekonomski sadržaj. 

Shodno tome, raspravljao je o Sarajevu kao studentskom, softverskom i start-up gradu, sa naglaskom na izgradnju inovacijskog distrikta.  

U moderno doba razvijaju se znanjski gradovi, kaže Domjan, i danas na atlasu svijeta postoji oko 120 inovacijskih distrikta, pa je došlo vrijeme i da Sarajevo uradi nešto u tom pravcu.  

– Po mom mišljenju, najbolje bi bilo da se radi informacijsko-komunikacijski distrikt, odnosno, razmišljamo kako podizati BiH u cjelini, ekonomski i moramo slijediti koncept pametnih evropskih regija, Evropske unije – kazao je prof. Domljan. 

Pa tako i regija Sarajevo predvođena Sarajevom, dodao je, mora da pokaže gdje je njena komparativna prednost, a “mi mislimo da je ta prednost u oblasti inovacijsko-komunikacijskih tehnologija, posebno u funkciji razvoja zdravstvenog sistema”. 

– Tu bi Sarajevo moglo da se udjene u globalnu mapu. Dakle, naše ključno pitanje je kako BiH u cjelini, pa tako i Sarajevo kao grad i druge regije da se pozicioniraju na globalnoj mapi – naglašava Domljan. 

U svom radu je objasnio da je to moguće, stavljajući naglasak na Sarajevo – kao studentski grad, grad izdanja, utemeljen na obrazovanju, istraživačkim institucijama, zdravstvenim institucijama i da shodno tome se uključi u globalnu mrežu znanjskih gradova. 

– Trenutno ni u regiji, ni kod nas nemamo ni jedan grad koji je član te udruge, pa bi Sarajevo moglo postati prvi grad, a na temelju ovoga i da se razvija, da poveća dohodak i da učini grad dostojan pristojnog življanja – tvrdi prof.Domljan. 

Kako bi se to realiziralo, važno je da postoji ljudski kapital i mrežni kapital a posebno je važno formirati odbor koji će to da pravi. Uglavnom, kaže on, to bi trebao da vodi, u slučaju Sarajeva, gradonačelnik, predstavnici obrazovnog, informatičkog sektora, općine i finansijske institucije. Onda bi na temelju toga mogao da se razvija inovacijski distrikt. 
 
– Ovdje se radi o inovacijskom distriktu koji se razvija u zadnjih 20 godina a to znači da se spoji rad, stanovanje i zabava. Sve na jednom mjestu. U slučaju Sarajeva, idealno mjesto za to je Ilidža – naglasio je on.  
 
Zato i govorimo, dodaje on, o revitalizaciji predgrađa, te podsjetio da je prvi puta to krenulo 2000.godine, kada se u Barceloni počeo razvijati prvi inovacijski distrikt, 22 T. 

– Nakon 20-tak godina, došlo je vrijeme da se Sarajevo uključi u inovacijski distrikt  – kazao je Domljan.

Međunarodnu naučnu konferenciju o političko-pravnom i zakonskom položaju Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, je organizirala Akademija nauka i umjetnosti BiH.