DNEVNI

EU kritizirala novi zakon u RS-u

Evropska unija je izrazila žaljenje zbog stupanja na snagu izmjena Krivičnog zakona bh. entiteta Republika Srpska kojim se ponovo uvode krivične kazne za klevetu jer se njime nameću nepotrebna i nesrazmjerna ograničenja nezavisnim medijima i civilnom društvu.

– Novi zakon ozbiljno utiče na ambijent u kojem djeluje civilno društvo i ograničava slobodu izražavanja i medija u Republici Srpskoj. Ovo je potez za žaljenje i nesumnjivo predstavlja krupan korak unazad u zaštiti temeljnih prava – kazao je u saopćenju glasnogovornik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku EU Peter Stano, kojeg prenosi Delegacija EU u BiH.

Ističu da je Zakon suprotan očekivanjima izraženim prilikom dodjeljivanja statusa kandidata za članstvo u EU i kosi se sa interesima svih građana Bosne i Hercegovine, uključujući onih koji žive u entitetu Republika Srpska.

Izrazili su očekivanje od svih vlasti da djeluju konstruktivno na realizaciji ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije koji su neophodni kako bi Komisija dala preporuku za otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom o pristupanju EU.

– Konkretno, EU očekuje od BiH da u skladu sa ključnim prioritetom 12 osigura slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara. EU je posvećena pružanju podrške medijima i civilnom društvu u Bosni i Hercegovini, a naročito u entitetu Republika Srpska – naveli su u saopćenju.