DNEVNI

FEDERACIJA SE SPREMA NA ISPLATU: Tko će i na koji način dobiti pomoć EU?

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pojašnjava da se Program pomoći EU-a za građane BiH, u dijelu koji je u nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, odnosi na pomoć energetski siromašnim kućanstvima u cilju nadilaženja krize nastale poskupljenjima energenata, izazvane globalnom društvenom krizom.

Pomoć podrazumijeva oko 64 milijuna KM koja će se, sukladno Programu utroška sredstava, dijeliti na najmanje 109.000 naugroženijih kućanstava u FBiH. Program utroška sredstava, koji je usuglašen s predstavnicima Delegacije EU u BiH i kojeg je usvojila Vlada FBiH, tek je prvi korak u podjeli pomoći te pokriva četiri kategorije kućanstava razvrstanih po općim uvjetima koji su temelj za daljnju kategorizaciju najugroženijih.

Osnovni, opći uvjeti za sve četiri kategorije kućanstava prepoznatih u Programu utroška sredstava su da općine potpišu sporazum s Ministarstvom, da su članovi kućanstava državljani BiH te da imaju prijavljeno prebivalište u FBiH, te da nijedan odrasli član kućanstva ne smije imati registriranu samostalnu djelatnost.

Posebni uvjeti

Osim navedenog, svaka od kategorija treba ispunjavati posebne uvjete.

– Poseban uvjet za prvu kategoriju, u kojoj su kućanstva u kojima živi korisnik stalne novčane pomoći, jest da kućanstva moraju biti na spisku za isplatu iz prosinca 2022., što je i jedini posebni uvjet. Druga kategorija, djeca korisnici dječjeg doplatka, također imaju jedan poseban uvjet a taj je da su bila na spisku za isplatu zaključno s 31. svibnjem 2023. Ta su djeca na dječjem doplatku zbog već ranije utvrđenog socijalnog statusa obitelji. U trećoj kategoriji, koju čine umirovljenici, poseban uvjet odnosi se na ostvareno pravo na visinu mirovine do zajamčene mirovine ostvarene u prosinsu 2022., da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom te da ni jedan odrasli član kućanstva tijekom 2022. nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa, precizirao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Ministarstvo napominje da su četvrta kategorija ona kućanstva u kojima dijete ima samo jednog roditelja, dok drugi roditelj ili nije živ ili je nepoznat, a jedini uvjet je da roditelj tijekom 2022. nije ostvarivao prihode koje se oporezuje po propisima o porezu na dohodak ili, ako je zaposlen, da nije ostvarivao primanja iz radnog odnosa u iznosu višem od minimalne plaće za 2022. godinu.

Sredstva će biti uplaćivana izravno na račune građana nakon što budu sačinjene konačne liste, te se građani nemaju potrebu prijavljivati sve dok Ministarstvo ne objavi liste koje će se sačiniti i dostaviti općinama koje s Ministarstvom potpišu sporazum.

Struktura utroška sredstava

Programom utroška sredstava, dvije trećine iznosa, tj. oko 42,5 milijuna KM od ukupnog iznosa, planirane su za umirovljenike, dok je preostala trećina u visini od 21,9 milijuna KM predviđena za ostale tri kategorije.