DNEVNI

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike neće vršiti progone niti mu je to nadležnost

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike priopćilo je da je zaprimilo dopis organizacije Transparency International (TI) koji se tiče objavljene video-snimke iz Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić od 16.8.2023. godine, a koji se referira na izjave iznesene na tiskovnoj konferenciji resornog ministra, a o kojem je Ministarstvo ranije upoznato putem sredstava javnog informiranja.

Iz Ministarstva navode da u odgovoru Ministarstva i federalnog ministra Adnana Delića stoji da je ministar upoznat s radom TI, te je predočeno sve što je Ministarstvo poduzelo u proteklom periodu, kao i obrazloženje nedoumica proisteklih iz tumačenja njegovih izjava, a iskazana je i podrška naporima za unaprjeđenje zakonskih okvira koje poduzimaju TI u BiH i sve druge organizacije koje djeluju na prostoru FBiH.

U dopisu se TI u BiH poziva da aktivno sudjeluje u jačanju transparentnog rada i unaprjeđenju zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti  Ministarstva te Delić, uz podršku djelovanju te organizacije, izražava uvjerenje da TI u BiH umnogome može pridonijeti jačanju kapaciteta transparentnosti rada Ministarstva. U dopisu se, nadalje, podsjeća na aktivnosti koje je do sada Ministarstvo rada i socijalne politike poduzelo kako bi se unaprijedilo kvalitetu usluge i standarda života korisnika usluga socijalnog zbrinjavanja u FBiH.

Poduzete aktivnosti na sustavnim i trajnim rješenjima

– Obzirom da su naše nadležnosti ograničene, poduzeli smo i niz aktivnosti kako bismo afirmirali i druge nadležne instance poduzeti određene aktivnosti s ciljem popravljanja stanja u ovim ustanovama te je upućen zahtjev Uredu za reviziju FBiH da izvrši nadzor nad financijskim poslovanjem svih devet ustanova i organizacija iz našeg resora, kao i dvije inicijative Federalnom ministarstvu pravde i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove pozivajući ih da radimo na nužnim izmjenama zakona kako bi se osnovao inspektorat za oblast socijalne zaštite. Osobito želim istaći da uskoro dostavljamo na usvajanje Strategiju razvoja sustava socijalne i dječje zaštite u FBiH za razdoblje 2023.-2030., cilj koje je osnaživanje i ubrzanje inkluzije marginaliziranih pojedinaca i grupa te jačanje institucionalnih mehanizama i kapaciteta centara i službi za socijalni rad i drugih socijalnih ustanova i organizacija. U pripremi su i zakon o socijalnim uslugama i izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, a u planu ove godine je i Strategija unaprjeđenja prava i položaja osoba s invaliditetom, pobrojao je Delić ističući da navedeno ukazuje da se krenulo u sustavno i dugoročno ozdravljenje i reformu sustava socijalne zaštite te ustanova zbrinjavanja.

Zakonom propisane mjere

U slučaju Zavoda Pazarić, dodaje on, dostavljeni su zahtjev za detaljnim utvrđivanjem svega navedenog u predmetnom snimku, kao i identifikaciju svih uključenih, kao i zahtjev da se poduzme sve zakonom propisane mjere koje proizlaze iz odgovornosti u svezi sadržaja video-snimke.

– Što se tiče izjave protumačene kao ‘zastrašivanje onih koji prijavljuju nepravilnosti’, smatrali smo potrebnim, a u cilju utvrđivanja prednosti javnog nad privatnim interesom, da se istragom, tj. radnjama utvrđivanja odgovornosti obuhvati sve osobe koje su povezane s konkretnim slučajem, posebno imajući u vidu čl.28. Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH kojim je propisana izričita zakonska zabrana bilo kojeg oblika fizičkog, emocionalnog ili seksualnog zlostavljanja korisnika, zlouporabe povjerenja ili moći, te svako drugo djelovanje koje može ugroziti njihov život ili narušiti njihovo zdravlje…Pobrojano jasno pokazuje naše opredjeljenje za model kojim nastojimo očistiti ustanove i organizacije iz svog resora od korupcije, iz čega proizlazi i da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike neće vršiti progone, niti mu je to u nadležnosti, poručeno je.