DNEVNI

Konferencija o slobodi medija: Unaprijediti sigurnost novinara u regiji

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji organizirale su u Sarajevu Regionalnu konferenciju o slobodi medija, pristupu informacijama i sigurnosti novinara povodom Međunarodnog dana demokracije i obilježavanja 75. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH Ingrid Macdonald je izjavila da se radi o važnoj konferenciji koja je fokusirana na ulogu medija i to ne samo u BiH, već i u Crnoj Gori i Srbiji, dakle na zapadnom Balkanu u cjelini.

Ujedno se na ovaj način obilježava Međunarodni dan demokracije i temeljna uloga koju mediji imaju u demokratskom društvu, te potreba da se osigura sigurnost novinara s obzirom da u današnjem svijetu ima sve više prijetnji, sve više nasilja, diskriminacije i stigmatizacije novinara.

-Posebno danas vidimo u BiH da se situacija promijenila sa ponovnim uvođenjem klevete u Kazneni zakon RS. Također, vidimo situacije gdje je došlo do stigmatizacije novinara od političkih lidera, do nasilja koje se događa na internetu posebno usmjerenog prema novinarkama, pa čak i fizičkih napada što zaista nije prihvatljivo. Ovakve konferencije su neophodne da bi se okupili različiti akteri i da bi se pronašla rješenja za unapređenje sigurnosti novinara u regiji, istakla je Macdonald.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto je rekao da su medijska sloboda i sloboda riječi nešto bez čega demokratsko društvo ne može funkcionirati i da se o novim izazovima suvremenog svijeta treba stalno govoriti.

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurišić je podsjetila da je BiH u oblasti temeljnih ljudskih prava kao uvjeta za europske integracije obavezna zajamčiti slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara.

-Ja se nadam da će Europska komisija BiH, kada je riječ o zaštiti novinara i slobodi izražavanja, dati crveno svjetlo. Dakle, da neće dati prolaznu odredbu, jer to je jedini mogući način da se u BiH zakoni poput kriminalizacije klevete, eliminiraju, dodala je Jurišić.

Postoji jedan paradoks, kazala je generalna tajnica Udruženja BH novinari Borka Rudić, da nakon dobivanja kandidacijskog statusa za BiH u prosincu prošle godine, imamo pogoršanje medijskih sloboda i sigurnosti novinara. ‘Trebali bismo na drugačiji način rješavati pitanja ljudskih prava novinara, zaštite slobode izražavanja kao osnovnog ljudskog prava, ali s druge strane i stvarati u javnosti kulturu poštivanja digniteta novinara i slobode izražavanja kao jako važnog elementa za sve građane da grade jedno društvo u kome će biti slobodni da iznose svoje stavove i mišljenja’, dodala je Rudić.

Tijekom konferencije, sudionici su razgovarali o tri teme – kako zaštititi novinare i druge aktere civilnog društva od zloupotrebe klevete i sličnih praksi, zatim o zaštiti od jezika mržnje na internetu, te izazovima sa kojima se suočavaju novinarke i kako poboljšati njihovu sigurnost.