BIH DNEVNI IZBOR UREDNIKA Politika

Nikola Špirić zaboravio prijaviti 107 duluma zemljišta i kuću u Drvaru

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo

www.cin.ba

Državni delegat Nikola Špirić u imovinskom kartonu 2022. nije prijavio obiteljko imanje u Drvaru.

CIN je ranije pisao da je majstorima koji su mu obnavljali kuću na ovom imanju dao novac iz državnog budžeta.

Nikola Špirić, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (BiH), propustio je prijaviti više od 107 duluma zemljišta i kuću u Drvaru u imovinskom kartonu koji je predao Središnjem izbornom povjerenstvu BiH (SIP) u ožujku 2023. godine.

-To ja uvijek prijavljujem, možda da je promaklo, kazao je Špirić novinarima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN).

Bez sankcija

Međutim, on neće biti kažnjen zbog toga, jer za nepotpuno ili lažno prijavljivanje imovine u imovinskim kartonima nije predviđena sankcija.

Prema Izbornom zakonu BiH, svaki kandidat je dužan prijaviti ukupan iznos i izvor prihoda iz prethodne godine te imovinu čija je vrijednost veća od 5.000 KM: kuće, stanove, zemljišta, preduzeća, poslovne prostore i automobile. Dužan je prijaviti i: ušteđevinu, novac na bankovnim računima, vrijednost dionica, obveznica, kao i dugovanja.

Osim svoju, političari su dužni u kartonima koje predaju SIP-u prijaviti i imovinu članova najuže obitelji prema kojima imaju zakonsku obavezu izdržavanja.

U imovinskom kartonu Špirić je prijavio da ima dva stana vrijedna 170.000 KM, poslovni prostor od 278.755 KM, automobil vrijedan 30.000 KM i ušteđevinu od 430.000 KM. Špirić kao delegat Državnog doma naroda uporedo s plaćom od 6.800 KM prima i mirovinu od oko 1.400 KM.

Novac iz budžeta

CIN je prije deset godina pisao da je Špirić dok je bio na poziciji državnog ministra financija obnavljao svoju obiteljsku kuću na imanju u Drvaru. Za radove je angažirao majstora iz Banje Luke Borislava Vješticu i susjeda Zdravka Petkovića.

Iste godine je Ministarstvo financija i trezora BiH iz budžetske rezerve dodijelilo Vještici 3.000 KM, a njegovoj kćerki Nikolini 2.000 KM. Novac su dobili na osnovu pisanih molbi koje su uputili Špiriću. Otac je u molbi naveo da mu je obitelj u lošoj financijskoj situaciji, dok je kćerka navela da joj novac treba za školovanje.

I drugom majstoru koji je brinuo o Špirićevom imanju u Brdima dodijeljen je novac iz budžetske rezerve. Petković je 2011. godine dobio 1.500 KM za liječenje, a godinu prije 2.000 KM za obnovu stočnog fonda. Špirić mu je sredstva odobrio kao predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Rezerva je novac koji se u državnom budžetu izdvaja za hitne i neplanirane situacije, troškove međunarodnih sporova, nove institucije i grantove organizacijama. Vijeće ministara BiH odlučuje o upotrebi tekuće rezerve, s tim da predsjedavajući i njegovi zamjenici imaju pravo četiri posto rezerve potrošiti bez javnog konkursa i pravdanja utroška.

Špirić je ranije kazao za CIN da majstor ne radi besplatno i da ga plaća „iz džepa“. Deset godina poslije ističe da njegovo obiteljsko imanje „vrijedi ulaganja živaca i ljubavi“, ali da na tržištu „nema kupca za to“. Zato je u imovinskom kartonu iz 2018. izostavio napisati vrijednost imanja.