DNEVNI

Novo zaduženje od 30 milijuna maraka, ukupan unutarnji dug FBiH veći od 727 milijuna maraka

Piše: Dragan Bradvica

Federalna vlada odobrila je zaduženje Federacije putem emisije obveznica s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih federalnim proračunom za 2020., u nominalnom iznosu do 30 milijuna maraka. Tako će bitiemitirano 30 tisuća obveznica, nominalne vrijednosti obveznice tisuću maraka, s rokom dospijeća od 15 godina. Javni poziv za sudjelovanje u emisiji obveznica FBiH bit će objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira, najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

Ukupan dug

Uz to, Vlada FBiH se upoznala sa izvješćem o dugu za prvi kvartal 2020., koje će biti objavljeno na internetskoj stranici Federalnog ministarstva financija i proslijeđen Parlamentu FBiH. Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je 31. ožujka iznosio 727.163.392 maraka (410.236.220 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 0,14 posto ili za 947.988 maraka. Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je iznosio 5.311.136.118 maraka ili 2.996.328.515 dolara i manji je od duga u proteklom kvartalu za 0,2 posto ili 10.465. 875 maraka.

– Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Vlade BiH, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske FBiH, iznosi 5.295.516.302 maraka ili 2.987.516.446 dolara i manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 0,21 posto ili 11.413.862 maraka, navodi se u priopćenju.

Isto tako, Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u iznosu od 496.706,26 maraka uplaćenih u federalni proračun. Iznos od 296.706,26 maraka raspodijeljen je za financiranje programa i projekata iz oblasti promoviranja kulture, sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure po javnom natječaju. Iznos od 200 tisuća maraka raspodijeljen je za financiranje programa i projekata iz oblasti promicanja razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure po javnom natječaju.

Sredstva u Uniona banci

– Federalna vlada je Federalnom ministarstvu financija dala suglasnost za pretvaranje potraživanja Vlade FBiH u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo u iznosu od 25 milijuna maraka putem zatvorene emisije dionica.Ova sredstva predstavljaju nedospjela potraživanja Vlade FBiH po osnovi dva ugovora o kreditu po subordiniranim uvjetima zaključena 29. ožujka 2018. i 21. ožujka 2019. između Vlade FBiH, koju je zastupalo Federalno ministarstvo financija i Union banke d.d. Sarajevo, navodi se u priopćenju. Vlada FBiH je 31. prosinca 2019. imala kapital u Union banci u iznosu 41.178.960 maraka, što čini 93,38 posto ukupnog dioničkog kapitala. Pretvaranjem potraživanja u kapital Union banke bit će povećan kapital Vlade na iznos od 66.178.960 maraka ili 95,78 posto ukupnog dioničkog kapitala.

Prestanak obustave raspisivanja javnih natječaja i oglasa

Vlada FBiH je donijela je zaključak o prestanku važenja zaključka od 3. travnja 2020. Tim ranijim zaključkom je bilo obustavljeno raspisivanja javnih natječaja i oglasa za imenovanje članova organa upravljanja i nadzora u gospodarskim društvima s većinskim sudjelovanja državnog kapitala, institucija, fondacija, zavoda, agencija i svih drugih pravnih osoba čiji je osnivač FBiH za vrijeme važenja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH.

Manja cijena prirodnog plina za distributere

Vlada FBiH jedala suglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distributivna gospodarska društva na području FBiH, počevši od 1. svibnja 2020., koja iznosi 530 KM/1.000 standardnih kubnih metara (Sm3), odnosno 0,530 KM/Sm3, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost. Kako je navedeno u obrazloženju, BH-Gas je poslovnu 2020. započeo smanjenjem cijene prirodnog plina prema domaćinstvima i ona je sa 640 KM/1.000 Sm3 pala na 585 KM/1.000 Sm3, s primjenom od 1. siječnja 2020. Ovo smanjenje je iznosilo 8,59 posto i pratilo je smanjenje cijene nafte, tj. uzete su u obzir projekcije smanjenja cijena nafte i naftnih derivata za 2020.Cijena nafte početkom godine iznosila je oko 65 američkih dolara za barel, ali je zbog svih dešavanja uzrokovanih koronavirusom i drugim faktorima, u ožujku došlo do pada cijene na oko 30 dolara po barelu. Slijedom pada cijene nafte na svjetskom tržištu došlo je i do blagog smanjena cijene prirodnog plina, a isto tako će, na bazi formule za izračun ove cijene, doći i do daljnjeg pada cijene prirodnog plina od ruskog isporučitelja. Na bazi ovih pokazatelja i projekcije za drugi, treći i četvrti kvartal 2020., BH-Gas je započeo aktivnosti sa izračunom cijene plina za distributivne kompanije s ciljem da smanji cijenu prirodnog plina, koliko god može i time ga učini još pristupačnijim, imajući u vidu i sva dešavanja s pandemijom uzrokovanom korona virusom. BH-Gas, ovim smanjenjem cijene prema distributivnim kompanijama, projicirano prilagođava cijene prema pokazateljima sa tržišta nafte i naftnih derivata. Sve ovo ima za cilj da prirodni plin učini još konkurentnijim gorivom, kako za domaćinstva, tako i za industriju. Kada se usporedi cijena prirodnog plina na kraju 2019. u iznosu od 640 KM/Sm3 s novopredloženom cijenom BH-Gasa u iznosu od 530 KM/1.000 Sm3, njeno smanjenje za distributere je 17 posto.

VEZANO

U Vladi FBiH tvrde da plaću od 406 KM prima 56.000 ljudi, sindikat smatra da ih je mnogo više

urednik

Isović ostaje na čelu Porezne uprave FBiH, Kahriman u BH Telecomu

urednik

Napredujemo sporo ali zato padamo brzo

urednik