DNEVNI Posao

Pad cijena proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda

Piše: Dragan Bradvica

U srpnju 2023. godine u usporedbi sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju su zabilježile pad za 1,4 posto, dok u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile pad za 1,0 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Domaće i nedomaće tržište

– U srpnju 2023. u usporedbi sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu su zabilježile pad za 1,0 posto, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile pad za 0,1 posto. U srpnju 2023. u usporedbi sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu su zabilježile pad razine za 1,9 posto, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile pad razine cijena za 2,3 posto, stoji u priopćenju.

Konkretni pokazatelji

U srpnju 2023. u usporedbi sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su zabilježile rast razine u kapitalnim proizvodima za 0,4 posto, dok je pad zabilježen u energiji za 1,5 posto, intermedijarnim proizvodima za 2,3 posto, trajnim proizvodima za 0,4 posto, te netrajnim proizvodima za 0,2 posto.

U srpnju 2023. u usporedbi sa istim mjesecom prethodne godine proizvođačke cijene više su u kapitalnim proizvodima za 5,7 posto, trajnim proizvodima za 7,5 posto, te netrajnim proizvodima za 11,1 posto, dok je pad zabilježen u energiji za 3,6 posto, te intermedijarnim proizvodima za 5,6 posto.