DNEVNI

PETER STANO: Članice EU-a diskutiraju o eventualnim sankcijama, rasprava o BiH 24. siječnja

Peter Stano, glasnogovornik Europske komisije, ponovio je u utorak stav Europske unije o tome kako gleda na zbivanja u Republici Srpskoj a u svezi obilježavanja 9. siječnja kao Dana RS-a. Tako je naveo da EU odlučno osuđuje negativnu retoriku koja izaziva podjele i zapaljivu retoriku korištenu na toj proslavi jer je takvom retorikom i postupcima, kako se vidjelo, rukovodstvo RS-a pokazalo da je samo dodatno ojačalo tenzije među zajednicama u BiH, kao i aktualnu političku krizu u zemlji, koju treba riješiti, a ne produžavati ili produbljivati. “Također smo vrlo jasni u pogledu žaljenja što smo vidjeli neke partnere koji podupiru takve poteze, takvu retoriku i ponašanje, jer to ugrožava regionalnu stabilnost i dobrosusjedske odnose. A partneri koji su pružili tu potporu znaju na koga mislimo. Dakle, ne treba ih posebno izdvajati, a znaju se tko je podržavao neodgovorno, podijeljeno i negativno ponašanje tijekom proslave. Dakle, svi moraju biti svjesni da za EU nije prihvatljivo ako zemlje i partneri u procesu akvizicije, u našem neposrednom susjedstvu, na Zapadnom Balkanu, nastave s takvim ponašanjem, jer će se to odraziti na njihove napore da se približe Uniji”, kazao je Stano na tiskovnoj konferenciji u Bruxellesu.

Rasprava ministara vanjskih poslova o BiH 24. siječnja

O BiH će, najvjerojatnije, raspravljati i ministri vanjskih poslova članica EU-a, kako u neformalnom, tako i u formalnom zasjedanju narednih tjedana. „Situacija u BiH, konkretno provokacije i radnje koje narušavaju jedinstvo, teritorijalni integritet i suverenitet zemlje kao jedinstvene države, traju već neko vrijeme. O tome su već raspravljale zemlje članice EU na raznim forumima, a nedavno i među ministrima vanjskih poslova u prvom Vijeću vanjskih poslova. Približava nam se još jedan sastanak ministara vanjskih poslova u formi neformalnog sastanka, za nekoliko dana. Mogu, pak, reći da će se o viđenim potezima i zbivanjima  pokrenuti rasprava ili tamo ili na redovitom Vijeću za vanjske poslove 24. siječnja. Članice Unije prate situaciju i već interno međusobno razgovaraju o tome kako pristupiti tome, kada je pravo vrijeme za iskoristiti sve alate koje smo do sada imali na raspolaganju. EU je sve partnere u BiH pozivala da se angažiraju, da obnove rad i ponovno pokrenu rad državnih institucija i okončaju krizu u koju su bili uključeni“, naveo je Stano te prenio spremnost da EU olakša dijalog kako bi se riješilo krizu. “Ako svi ti napori propadnu, onda će države članice odlučiti kada je pravo vrijeme za korištenje odgovarajućih sredstava ”, dodao je.

Revizija sustava EU potpore i sankcije

“Jedno pojašnjenje: kada ste spomenuli da je pitanje sankcija i instrumenata koje treba poduzeti, izjava se eksplicitno odnosi na situaciju u BiH i aktere u njoj. Dakle, nemojmo miješati te dvije stvari. Kada smo spominjali ostale partnere, govorili smo o njihovoj potpori, ni alati koje razmatramo ili potencijalno možemo koristiti ako bi se situacija u BiH dodatno pogoršala odnose se na aktere u toj zemlji. Okvir sankcija već je uspostavljen. Dozvolite da pojasnim nešto: dvije stvari koje smo spomenuli, revizija sustava EU potpore i sankcije samo su dva instrumenta, od vrlo širokih alata koje možete koristiti u slučaju da države članice odluče da je to način da se nastavi. Dakle, nije da imamo samo ta dva instrumenta na raspolaganju. Imamo na raspolaganju široku paletu instrumenata i mjera kako bismo osigurali da se naše politike ili standarde EU-a poštuje i da se poštuje pravila i načela“, precizirao je u obraćanju glasnogovornik Europske komisije uz opasku da Europska komisija nije spremna govoriti o hipotetskim scenarijima za zbivanja u BiH, ali da razmatra sve opcije kako djelovati na situaciju. “Prioritet je zaustaviti razdor, neprihvatljivo zapaljivo ponašanje i retoriku, obnoviti rad državnih institucija te dijalog, okončati političku krizu u BiH jer ona zemlju koči na svom putu. I to je na štetu ne samo zemlje, već i građana BiH koji žele bolji život, ali ga ne mogu imati jer njihovi politički čelnici nisu u mogućnosti nastaviti reforme“, zaključio je.