DNEVNI IZBOR UREDNIKA

POLITIKA I DALJE NAJUNOSNIJI BIZNIS

Država u kojoj sve propada u jednom segmentu bilježi i rast – ima rekordan broj političkih stranaka

Piše: Dragan Bradvica

[email protected]

I dok se zemlja urušava na svaki mogući način, naročito demografski, u jednom aspektu konstanto bilježimo rast – za Opće izbore u listopadu prijavljen je rekordan broj političkih stranaka.

Na taj način se nastavlja ono što je bila karakteristika i svih prethodnih izbora čime se samo još jednom zorno vidi da je politika najunosniji biznis u BiH.

Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine Suad Arnautović kazao je kako je ovjereno 145 subjekata, od čega je 90 stranaka, 17 neovisnih kandidata i 38 koalicija. Napomenuo je da je na posljednjim Općim izborima bilo 128 subjekata.

– To jeste rekordan broj. Imamo rast broja stranaka iz izbore u izbore. Trend je povećavanja sa 50 na 80, sa 80 na 130. Ogroman je broj stranaka i mi godinama na to ukazujemo. Imamo vrlo liberalnu politiku za registriranje stranaka, ali nemamo sinkroniziranu legislativu. Stranke se registriraju na 16 sudova, a kriteriji za registraciju su različiti. Onda kada se stranke formiraju imaju pravo da se kandidiraju za bilo koju poziciju u BiH, objasnio je Arnautović. Poručio je da je potrebno mijenjati zakon kojim se tretira registracija stranaka. Očekuje da će biti i veći broj pojedinačnih kandidata od broja kandidata na posljednjim Općim izborima kada ih je bilo 7.500.

Kandidatske liste

– Rok za podnošenje kandidatskih listi traje do 4. srpnja, a počeo je u srijedu. Političkim strankama će biti olakšano da putem aplikacije e-kandidati dostave liste, što je još jedan korak ka digitalizaciji izbornog procesa. Kandidati moraju voditi računa da dostavljaju točne podatke, naglasio je Arnautović. Aplikacija omogućava političkom subjektu da kreira listu u skladu sa zakonom i obavještava ako kandidat ne ispunjava uvjete. Uspostavljanje ove aplikacije je omogućeno zahvaljujući Misiji OESS-a.

Napomenuo je da osobe koje su na izdržavanju kazne ili koje su pod optužnicom, a nisu se, kako je rekao, povinovale pred sudom ne mogu biti kandidati. Kandidati ne mogu biti ni pojedinci iz javnog sektora ukoliko ne podnesu ostavke.

– Nijedna osoba osuđena za ratne zločine ne može biti kandidat. Skrećemo pažnju na izričite odredbe Izbornog zakona koji obavezuju suce, tužitelje, pravobranioce, ombudsmane, notare, policajce, državne službenike, revizore, pripadnike Oružanih snaga BiH, OSA-e, da se mogu kandidirati za javnu dužnost samo ako prethodno podnesu ostavku na taj položaj, naveo je Arnautović.

Ukoliko SIP utvrdi da osoba nije podnijela ostavku, kako kaže, izvršit će se uklanjanje sa kandidatske liste. Ukoliko se nakon ovjere utvrdi da je kandidat, a nije podnijela ostavku, toj osobi neće biti dodijeljen mandat.

Birači izvan BiH

Iz SIP-a su podsjetili da se glasači iz inostranstva mogu prijaviti putem aplikacije. Do srijede je elektronski nalog za prijavu za glasanje na Općim izborima ove godine u BiH izvan domovine otvorilo 28.099 osoba, a unos podataka do završilo 21.403 osobe.

Arnautović je, između ostalog, naveo da je u Njemačkoj više od pet tisuća ljudi unijelo podatke potrebne za registraciju za glasanje, u Švedskoj više od dvije tisuće, u Austriji 1.900, u Švicarskoj 1.750.

Podsjetio je da ovo nije konačan broj (može biti manji ili veći), jer se vrši provjera ispravnosti prijave. Ukazao je i na poteškoće u prijavi birača izvan BiH.

– Usporena je prijava, što je posljedica neblagovremenog osiguranja financijskih sredstava u zadanom roku. Radi se o kompleksnim provjerama za koje treba stručno osoblje, istakao je predsjednik SIP-a.

Pozvao je sve građane da ostvare uvid u biračke spiskove, za koje je naveo da će biti izloženi do 4. srpnja, te da centru za birački spisak svoje lokalne zajednice dostave primjedbe ako uoče nepravilnosti. Spiskovi će biti istaknuti u svakoj mjesnoj zajednici.

VEZANO

SIP BiH će zbog izbornih prevara tražiti pomoć stranih država

urednik

Počeo proces ovjere političkih subjekata za učešće na lokalnim izborima

urednik

SIP BiH donio nove odluke o načinu glasovanja iz inozemstva

urednik