DNEVNI

Povećanje invalidnina od 1. travnja ove godine

Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, civilnim žrtvama rata i zaštite obitelji s djecom FBiH, predlagatelji kojeg su Irfan Čengić i Jasminko Kapić. Time je osigurano povećanje civilnih invalidnina za 70 posto. U razgovoru za Klix.ba, predlagatelj Čengić je potvrdio da će svako primanje biti veće za 70 posto, što obuhvaća invalidninu, ortopedska pomagala i tuđu skrb i pomoć. Dodao je da je, umjesto dosadašnjih 274 marke, osnovnica za izračun sada 80 posto minimalne plaće, te da će invalidnina u konačnici ovisiti o stupnju i kategorizaciji. ‘Svi korisnici koji su primali invalidninu imat će 70 posto veću invalidninu od 1. travnja ove godine. Ovu borbu sam doveo do kraja i jedan je od mojih političkih poteza na koje sam najviše ponosan’, dodao je Čengić i poručio da  to predstavlja samo ispravljanje nepravde, jer ta populacija nije dobila povećanje čak od 2009. godine. ‘I dalje smatram da trebamo dobiti novi zakon iz ove oblasti koji je stigao iz Vlade FBiH, uz korekcije kroz javnu raspravu. Nadam se da će Zastupnički dom Parlamenta FBiH uskoro staviti taj zakon na dnevni red’, dodaje Čengić koji je podsjetio i da je do 2016. u zakonu stajalo da je osnovnica za izračun 80 posto minimalne plaće, ali je Parlament FBiH te godine prevario osobe s invaliditetom i u zakon, umjesto 80 posto minimalne plaće, postavio iznos od 274 marke kao osnovicu, koliko je tada iznosilo 80 posto minimalne plate. ‘Od 2016. do danas minimalna plaća je povećavana tri puta, a njihova primanja niti jednom. Ovime smo osigurali da se sa svakim povećanjem minimalne plaće povećava i primanja osoba s invaliditetom’, zaključio je Čengić za Klix.ba.

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se utvrđuje najnižu plaću za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. u neto iznosu od 596 maraka, što je povećanje za 9,85 posto u odnosu na najnižu plaću utvrđenu za 2022.