BIH DNEVNI

Pravo na pomoć EU-a ispunilo 152.488 kućanstava

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić objavio je u ponedjeljak da je završena provjera prijava za podjelu pomoći EU-a cilj koje je nadilaženje energetske krize. Iznio je i podatak da će, prema preliminarnoj listi, pomoć dobiti 152.488 kućanstava a građani će već od sutra, 6. prosinca, moći provjeriti status svoje prijave.

Prema riječima ministra Delića, najviše je kućanstava koja su ispunila uvjete iz kategorije umirovljenika, čijih je 115.945 prijava prihvaćeno. Slijedi kategorija kućanstava koja primaju dječji doplatak (njih 29.945). U kategoriji kućanstava u kojima žive osobe koje su na stalnoj novčanoj pomoći ukupno je 5.558 uspješnih prijava, dok je u kategoriji kućanstava koja čini samohrani roditelj prihvaćeno ukupno 1.040 prijava. Promatrajući po županijama, najveći broj kućanstava koja su ostvarila pravo na ovu pomoć je u Tuzlanskoj, njih ukupno 32.600, a slijede Zeničko-dobojska (32.038), Sarajevska (29.643) i Srednjobosanska županija (22.808).

Prema podacima dostupnim do tog trenutka, pravo na novčanu pomoć ostvarilo je ukupno 152.488 kućanstava u sve četiri kategorije. Za te prijave je, naime, uparivanjem s relevantnim listama, potvrđeno da ispunjavaju sve uvjete propisane javnim pozivom. Resorni je federalni ministar napomenuo da je cijeli proces rađen automatski, po zadanim kriterijima, čime je minimaliziran bilo kakav vanjski utjecaj i prostor za ljudsku grešku.

O provjeri statusa prijave i pravo na eventualni prigovor

U nastojanju da se ovaj proces učini što transparentnijim, od sutra će svi građani biti u mogućnosti provjeriti status svoje prijave online. Status prijave, po privremenoj listi kvalificiranih kućanstava, moći će se provjeriti na web stranici eupomoc.fmrsp.gov.ba, najkasnije do 12. prosinca, jednostavnim unosom matičnog broja podnositelja prijave ili jednog od članova kućanstva.

Po unosu matičnog broja, prikazat će se status prijave, uz potvrdu ostvarenog prava ili detaljno obrazloženje uvjeta koji nisu ispunjeni.

– Oni koji kroz  provjeru utvrde da nisu na privremenoj listi kvalificiranih kućanstava, moći će općini ili gradu u kojem su podnijeli prijavu podnijeti pisani prigovor kojim će uputiti zahtjev za dodatnu provjeru ispunjenosti općih i posebnih kriterija utvrđenih Javnim pozivom. U slučaju podnošenja prigovora, podnositelj je obvezan priložiti dokaz o priznavanju prava ili statusa po osnovu kojega traži da se izvrši dodatnu provjeru. Bitno je istaći da se, u slučaju podnošenja prigovora, mora dostaviti dokaz o ispunjavanju kriterija (rješenje o stalnoj novčanoj pomoći, dječjem doplatku ili dokaz o primitku mirovine) koji je označen kao neispunjen. Važno je napomenuti da su sve prijave ranije prošle detaljnu provjeru u postojećim službenim evidencijama te očekujemo minimalan broj prijava koje bi se moglo smatrati spornima po jednom od navedenih osnova, istaknuo je ministar Delić. Proces provjere statusa aplikacija također je potpuno digitaliziran a kako bi se izbjeglo bilo kakve malverzacije papirima ili greška bilo koga od uključenih u ovaj proces.

Konačna lista

Po okončanju roka za prigovore i riješenim prigovorima, sačinit će se konačnu listu primatelja pomoći a, nakon što Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremi Odluku o raspodjeli sredstava s ovog transfera po općinama, Odluka ide na usvajanje Vladi FBiH te će biti dostavljena jedinicama lokalne samouprave, sukladno utvrđenim listama primatelja po jedinici lokalne samouprave, nakon čega će sredstva biti doznačena na račune nositelja kućanstava koji su prijavu podnijeli. Na unosu prijava u sustav aktivno je radilo svih 79 općina i gradova u FBiH, a na čemu su bila angažirana 804 državna službenika.

– Ovo je bio dosta kratak rok za proces koji smo prvi put provodili na ovaj način i uz korištenje potpuno novog digitalnog alata. Izradu aplikacije, za koju posebno zahvaljujemo našim partnerima iz UNDP-a, obuku za službenike kako aplikaciju koristiti, zaprimanje, obradu podataka, provjere u postojećim evidencijama i izradu privremene liste, sve smo završili u nešto više od mjesec dana. Zahvalnost dugujemo i Poreznoj upravi FBiH koja je svoj dio posla obavila rekordno brzo i efikasno, naveo je ministar Delić.

Ukupna broj prijava na Javni poziv iznosio je 216.360 kućanstava, odnosno 429.066 osoba.

Ministar Delić na kraju je naglasio da je provođenjem ovog javnog poziva istodobno sačinjen i prvi registar kućanstava u FBiH, koji čini više od 215.000 kućanstava i oko 400.000 pojedinaca, a koji je značajna osnova za izradu socijalne karte FBiH koju Ministarstvo kani uraditi tijekom ovog mandatnog perioda.

VEZANO

Delić: Strategija demografskog razvoja i oporavka FBiH važna za bh. društvo koje nestaje

urednik

Delić: Djeca koja se liječe od malignih bolesti moraju imati pravo na dječiji dodatak

urednik

Delić: Umirovljenicima 364 KM, ostalim kategorijama 579 KM pomoći EU (VIDEO)

urednik