DNEVNI

Prva presuda u predmetima sa dokazima iz Sky aplikacije

U okviru predmeta Bibić Sako i drugi, optuženi Alem Zukić, rođen 1991. godine u Sarajevu, državljanin BiH, u potpunosti je priznao krivicu za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama, za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH. 

Za optuženog je predložena kazna zatvora u trajanju od godinu dana, novčana sporedna kazna u iznosu od 4.000 KM, te oduzimanje protivpravne imovinske koristi u iznosu od 2.000 EUR. 

To je prva presuda u predmetima sa dokazima iz Sky aplikacije.

Optuženi je priznao svoje sudjelovanje u međunarodnom krijumčarenju opojne droge marihuana “skunk”  iz Bosne i Hercegovine na područje EU.  

Predložena kazna u skladu je s ulogom i odgovornošću optuženog u izvršenju krivičnih djela u okviru optužnice.

Optuženi je od samog početka krivičnog postupka sarađivao sa organima gonjenja i svojim svjedočenjem u samom početku istražnih aktivnosti u mnogome doprinio uspješnom i efikasnom okončanju istrage.

U skladu sa sporazumom optuženi se odriče prava na suđenje, kao i prava na žalbu na presudu koju mu na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH.

Nakon razmatranja sporazuma, isti je prihvaćen te je optuženom izrečena navedena kazna, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.