DNEVNI Mostar

RTV Herceg-Bosne ostaje bez 1,5 milijuna KM

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine uputilo je Vijeću za državnu pomoć Bosne i Hercegovine zahtjev za odobrenje državne pomoći u iznosu od oko 6,7 milijuna KM za BHRT, RTVFBiH, RTRS i RTV Herceg-Bosne.

Novac bi se dao iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije, i to po oko 1,5 milijuna KM za BHRT i RTVFBiH, oko 2,2 milijuna KM za RTRS i oko 1,5 milijuna KM za RTV Herceg-Bosne, koja nije javni servis kao prethodna tri, objavio je Faktor.ba.

Međutim, “isplivao” je drugi problem. Razmatrajući ovaj zahtjev Vijeće za državnu pomoć je utvrdilo da se zapravo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju i Ministarstvo komunikacija i prometa, ne mogu baviti pitanjem državne pomoći jer nisu ispoštovali Zakon o sistemu državne pomoći.

Vijeće ministara BiH je trebalo još prije devet godina usvojiti podzakonske akte kojima se sva procedura definira, odnosno koji se odnose na namjenu i uvjete za dodjelu državne pomoći te na sadržaj i kriterije za procjenu usklađenosti.

Rješenje Vijeća za državnu pomoć u slučaju zahtjeva Ministarstva komunikacija i prometa za dodjelu novca javnim servisima i RTV Herceg-Bosne objavljeno je u posljednjem broju Službenog lista Bosne i Hercegovine.

Kako nam je pojašnjeno u Vijeću za državnu pomoć, Zakon o sistemu državne pomoći je regulirao ovu materiju koja je bila jedan od uvjeta za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Rješenja o državnoj pomoći dodjeljuju organi za provođenje, kao što su Vijeće ministara BiH, vlade entiteta.

– Da bi mogli doći u proceduru državne pomoći, u postupak za dodjelu rješenja o državnoj pomoći, ti organi moraju donijeti podzakonske akte. Vijeće radi na osnovu tih akata, rješenja. Merđutim, određeni organi kao što je Vijeće ministara BiH nisu donijeli odgovarajuće uredbe. Ministarstvo komunikacija i prometa, odnosno Vijeće ministara, nikad se nije bavilo dodjelom državne pomoći. Ovo je prvi put da su pokušali. Moguće je da im je neko rekao da dodjela sredstava ima elemente državne pomoći i da se obrate nama – kazali su nam u Vijeću za državnu pomoć BiH.

Dodali su da to što se nisu bavili državnom pomoći ne može biti opravdanje za nedonošenje podzakonskih akata skoro deceniju.

U vezi s konkretnim slučajem, obaveza donošenja podzakonskih akata je bila obaveza Vijeća ministara BiH posredstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kako je naznačeno u rješenju Vijeća za državnu pomoć, objavio je Faktor.