DNEVNI

Smanjenje siromaštva, osnaživanje i ubrzanje inkluzije marginaliziranih pojedinaca i grupa

Smanjenje siromaštva, osnaživanje i ubrzanje inkluzije marginaliziranih pojedinaca i grupa, neki su od strateških ciljeva sadržanih u nacrtu Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji za razdoblje 2023-2030. godine, koju je danas predstavilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNICEF-om BiH.

Strategija, kako je izjavio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, nije važna samo za oblast socijalne politike, nego generalno za razvoj Federacije BiH. 

– Nekoliko je strateških ciljeva ove strategije i jedan od osnovnih jeste umanjenje siromaštva i ublažavanje posljedica siromaštva, inkluzija marginaliziranih grupa našeg društva, smanjenje procesa institucionalizacije, kao i utvrđivanje određenih koraka za deinstitucionalizaciju. Generalno, da stavimo u fokus centre i službe socijalnog rada, da uradimo njihovu reformu s obzirom da su oni devastirani u proteklom periodu i svedeni na čistu administraciju. Mi želimo da vratimo dignitet socijalnih radnika i da se oni, u ovakvom kompleksnom trenutku kada se dešavaju mnoge negativne pojave, suštinski bave svojim poslom, a ne pukom administracijom, naglasio je Delić.

Pitanje zaštite djece

Izrazio je nadu da će ova strategija, kao i mnoge druge koje budu radili, dati pravi smjer kretanja iz čega će proizaći suštinski akcioni planovi i mjere.

– Svaka strategija podrazumijeva izdvajanje određenih novčanih sredstava što će biti izazov i nadam se da ćemo već u našem narednom budžetu planirati sredstva za implementaciju te strategije koja je jedna od najvažnijih u ovom mandatnom periodu ministarstva i Vlade FBiH, naveo je Delić.

Zamjenica predstavnika UNICEF-a za BiH Catherine Bauman izrazila je zadovoljstvo što su, kako je rekla, dio tog događaja koji predstavlja prekretnicu za pitanje zaštite djece i svih ugroženih kategorija na teritoriji Federacije BiH s obzirom da se ova strategija upravo bavi pitanjima zaštite takvih kategorija.

– Dio strategije na koji smo zaista ponosni bavi se pitanjem smanjenja siromaštva, a velika pažnja će biti usmjerena na sve ugrožene i marginalizirane grupe djece kako bismo mogli da osiguramo podršku toj djeci, kako bi ona jednog dana kada porastu mogla dati svoj puni doprinos razvoju i jačanju ovog društva. Ono na šta smo još ponosni u okviru ove strategije jeste da ćemo se baviti zaštitom kroz okvir porodice jer ćemo nastojati da smanjimo broj djece koja će biti smještena u institucionalnom okviru koji može negativno da utiče na njihov mentalni i emotivni razvoj, dodala je Bauman.

Podrška

Ono na čemu će da rade, kako je dodala, odnosi se na stvaranje porodičnih veze sa tom djecom kako bi ona mogla da rastu u obitelji ili starateljakoj porodici jer je to okruženje koje može njih da ojača.

– U okviru strategije bavit ćemo se i pitanjem jačanja socijalne i zaštite sve djece u FBiH. Ono što nastojimo da uradimo je da damo podršku FBiH da pruži podršku razvoju djece, kao i centrima za socijalni rad i samim socijalnim radnicima, istakla je Bauman.

Promocija je organizirana u okviru javne rasprave i poziv za prisustvo upućen je svim predstavnicima kantonalnih ministarstava, predstavnicima oba doma Parlamenta FBiH, međunarodnim organizacijama i civilnom sektoru u BiH, akademskoj zajednici, te županijskim ustanovama, općinskim službama i centrima za socijalni rad.