DNEVNI

Što ‘krije’ Zukićev mobitel?

U nastavku suđenja Amiru Zukiću i ostalima za zlouporabe pri zapošljavanju u javnim poduzećima, vještak Županijskog tužiteljstva u Sarajevu predstavio je nalaze vještačenja mobilnih telefona, računara i drugih tehničkih uređaja oduzetih od optuženih.

Vještak Mladen Stupar iz Agencije za forenzička ispitivanja naveo je veći broj uređaja koje je vještačio, uključujući laptop “Elektroprivreda” oduzet od optuženog Džananovića, na kojem je pronađeno 129.000 e-mailova, prenosi BIRN BiH.

Mailovi

Na zahtjev tužiteljice Ene Bahtijarević-Alagić, prikazano je nekoliko e-mailova kojima, kako je navela, nastoji dokazati donošenje odluka o zapošljavanju i političkom utjecaju.

Tako je prikazan e-mail od 22. veljače 2016. godine koji je Džananović uputio Enisi Džananović s porukom da vidi je li zainteresirana. U prilogu e-maila je i obavijest o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju novog za članove skupština javnih poduzeća. Prikazan je i e-mail koji je Džananović 16. ožujka 2016. uputio sam sebi, a u kojem se nalazi CV neimenovane osobe.

U mailovima iz travnja 2016. godine, Džananović navodi Jasminu Karabegoviću da očekuje pisani stav o onome što su ranije razgovarali, a Karabegović odgovara da će, što se tiče konkretne dvije osobe, biti kako su se usmeno dogovorili. Prikazani su i e-mailovi iz ožujka 2016. Džananovića i Mirsada Brajlovića u svezi “pripravnika Turkovića”.

Džananovićeva braniteljica Nina Karačić istakla je prigovore relevantnosti, navodeći da se prvi e-mail odnosi na suprugu optuženog  a što nije predmet optužnice.

Dodala je da je u drugoj poruci Džananović sam sebi poslao primjer pisanja CV-a koji je pronašao na internetu, dok se u posljednjem e-mailu radi o dogovoru o obuci pripravnika koji je već bio zaposlen u JP “Elektroprivreda BiH”.

Podatci s mobitela

Vještak Stupar prikazao je nalaze vještačenja mobilnih telefona Zukića, u kojima je, kako je apostrofirano, pronađeno nekoliko tisuća kontakata.

Tužiteljica je navela da taj broj kontakata govori o utjecaju optuženog. Zukićeva braniteljica Senka Nožica prigovorila je na način vještačenja, navodeći da nisu poštovani propisi prilikom otvaranja izuzetih predmeta.

Vještak Stupar potvrdio je braniteljici da prilikom pregleda telefona nisu bili ni optuženi ni njegov branitelj. Nožica je rekla da je Zukić s braniteljem bio prilikom otvaranja oduzetih dokaza, ali da nisu bili pozvani na pretres uređaja, kada su skidani podaci s njih.

Tužiteljica Bahtijarević-Alagić je uložila set dokaza u odgovoru na ranije prigovore Obrana o nezakonitosti u postupanju, a najavila je da će za naredni put pripremiti dokaze u odnosu na jučerašnje prigovore.

Čauševići u Njemačkoj

Za jučer je bilo planirano saslušanje dva posljednja svjedoka Tužiteljstva, Senade i Anesa Čaušević, ali se oni nisu pojavili. Sutkinja Tanja Curović je navela da susjedi kažu da Čauševići rade u Njemačkoj te je najavila da će biti izdan nalog za njihovo dovođenje.

Džananoviću se u ovom predmetu sudi s Amirom Zukićem, Safetom Bibićem, Senadom i Nedžadom Trakom, Ramizom Karavdićem i Asimom Sarajlićem, koji su optuženi za nezakonito posredovanje pri zapošljavanju, za zlouporabu položaja i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Nastavak suđenja je zakazan za 6. rujan. BIRN