BIH DNEVNI

TIBiH: Teniske terene u Banjoj Luci grade bez tendera, predsjednik Teniskog saveza RS-a u sukobu interesa

Transparency International u Bosni i Hercegovini uputio je prijavu Agenciji za javne nabavke BiH zbog izbjegavanja provođenja tendera za izgradnju teniskih terena u Banjoj Luci, koji se grade za potrebe turnira “Srpska open”.

Sredstva za izgradnju ovog kompleksa koja, po informacijama iz medija, iznose više od 20 milijuna KM osigurali su Grad Banja Luka i Vlada RS-a, ali se izbjeglo raspisivanje tendera tako što je novac prebačen u vidu granta Teniskom savezu RS-a.

Tako je Teniski savez bez ikakvog javnog nadmetanja trošio milijunska javna sredstva, birao izvođače radova pod uvjetima i cijenama koje nisu transparentne, iako se Zakon o javnim nabavkama mora primjenjivati i za ugovore koji se subvencioniraju javnim novcem sa više od 50 posto. U ovom slučaju gotovo sva sredstva izdvojena za ovaj projekat su javna, a član 7. Zakona propisuje da se on primjenjuje i za ugovore koje ugovorni organ direktno subvencionira sa više od 50 posto, ako ti ugovori uključuju radove na objektima namijenjenim za sport.

Zaobilaženje direktne primjene Zakona

S obzirom na to da je Grad Banjaluka izdvojio većinu sredstava, bio je dužan da osigura poštovanje odredbi ovog zakona u slučajevima kada subvencionisani ugovor dodjeljuje neko drugo fizičko ili pravno lice. Po mišljenju TIBiH, Grad Banja Luka je putem Teniskog saveza RS-a pokušao da zaobiđe direktnu primjenu Zakona ispuštajući iz vida da je ovdje riječ o subvencionisanim ugovorima.

Da se Zakon morao primijeniti potvrđuje i nedavno objavljeno mišljenje Agencije za javne nabavke BiH.

– Član 7. Zakona definira subvencionirane ugovore na način da u stavu (1) navodi da se odredbe ovog zakona primjenjuju i za ugovore koje ugovorni organ direktno subvencionira sa više od 50 posto ako: a) ti ugovori uključuju radove u smislu Aneksa I. ovog zakona b) ti ugovori uključuju radove na bolnicama, objektima namijenjenim za sport, rekreaciju i odmor, školskim i univerzitetskim zgradama i zgradama koje se koriste u administrativne svrhe.

Kada govorimo o radovima i uslugama koje su vezane za navedene radove tekst odredbe člana 7. Zakona je sasvim jasan i očito je da se Zakon primjenjuje samo u slučaju da ugovorni organ navedene nabavke subvencionira sa više od 50 posto – navodi se u mišljenju Agencije.

S obzirom na to da se ovaj posao financira gotovo u cijelom iznosu javnim sredstvima evidentno je da se morao primjenjivati Zakon pa je TIBiH tražio od Agencije za javne nabavke da provede monitoring ovog postupka, zatraži izjašnjenje odgovornih, a u slučaju da se utvrdi kršenje zakona Agencija ima nadležnost da pokrene prekršajni postupak ili uputi prijave nadležnim tužiteljstvima.

TIBIH smatra da se radi o praksi koja je vrlo opasna jer bi u slučaju da ova praksa postane pravilo i drugi ugovorni organi preko raznih udruženja i fondacija na ovaj način mogli zaobilaziti primjenu Zakona o javnim nabavkama.

Svakako treba podsjetiti da u slučaju nabavke koja se mora provesti hitno, postoje zakonske mogućnosti za dodjelu ugovora po ubrzanim procedurama.

Predsjednik Teniskog saveza RS-a prijavljen zbog sukoba interesa

Zbog istog slučaja Transparency International u BiH uputio je i prijavu Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa Bosne i Hercegovine protiv predsjednika Teniskog saveza RS-a Draška Milinovića koji je ujedno i direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH što se po Zakonu o sprečavanju sukoba interesa smatra izvršnom funkcijom.

TIBiH podsjeća da je nosiocima izvršnih funkcija na BiH nivou po ovom zakonu izričito zabranjeno da obavljaju dužnost ovlaštenih lica u fondacijama i udruženjima koja se financiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti u iznosu većem od 10.000 KM godišnje, odnosno u iznosu većem od 50.000 KM godišnje u fondacijama i udruženjima iz oblasti kulture i sporta.

S obzirom na to da je Teniski savez RS-a za ovaj projekat dobio milijunska sredstva iz entitetskog i budžeta Grada Banja Luka evidentno je da se predsjednik ovog saveza Draško Milinović nalazi u sukobu interesa, priopćio je TIBiH.

Pored njega kao član upravnog odbora na internet stranici Teniskog saveza RS-a navodi se i aktualni ministar unutarnjih poslova RS-a Siniša Karan, a TIBiH podsjeća da Zakon o sprečavanju sukoba interesa RS-a zabranjuje izabranim zvaničnicima da budu članovi organa udruženja ili fondacija koja se financiraju iz budžeta RS-a ili jedinice lokalne samouprave u ukupnom godišnjem iznosu većem od 100.000 KM.

TIBiH smatra da je izuzetno loša praksa da politika kontrolira sportska udruženja i saveze koji se financiraju javnim novcem posebno kada se u njih imenuju javni dužnosnici kojima su zakonom zabranjene situacije u kojima svoje funkcije mogu koristiti za ostvarivanje osobnih interesa.