DNEVNI

U FBiH prošlog mjeseca 117.510 turista, u RS 45.993

Ukupan broj dolazaka turista u Federaciju BiH u maju 2023. godine iznosio je 117.510 što je za 20,4 posto više u odnosu na maj 2022. godine, a u odnosu na april 2023. godine broj dolazaka turista bio je veći za 40,9 posto. Učešće domaćih turista u ukupno ostvarenom broju dolazaka turista u maju bilo je 27,6 posto, a stranih turista 72,4 posto.

Ukupan broj noćenja turista u FBiH u maju 2023. godine iznosio je 225.503 što je za 14 posto više u odnosu na maj 2022. godine, a u odnosu na april 2023. godine bio je veći za 43,5 posto. Učešće domaćih turista u ukupno ostvarenom broju noćenja u maju bilo je 27,7 posto, a stranih turista 72,3 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,6 posto. 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u maju ostvarili su turisti: iz Turske (9,9 posto), Hrvatske (8,7 posto), Njemačke (6,2 posto), Srbije (5,9 posto) i SAD (4,8 posto) što je ukupno 35,5 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 64,5% noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u maju 2023. godine iznosio je 29.814 što je za 0,3 posto više u odnosu na maj 2022. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 27,4 posto.

U maju 2023. godine u Republici Srpskoj ostvarena su 45.993 dolaska turista, što je u odnosu na april 2023. godine bilo više za 12,2 posto i 98.549 noćenja turista, što je u odnosu na april 2023. godine bilo više za 7,7 posto.

Broj dolazaka turista u maju 2023. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine bio je veći za 8,9 posto, a broj noćenja veći za 5,8 posto.

Od ukupnog broja turista u maju ove godine 19.869 su bili domaći, a  26.124 strani gosti.

Najviše stranih gostiju u tom mjesecu bilo je iz: Srbije (10.568), Slovenije (3.323), Turske (1.994), Hrvatske (1.865), te Njemačke (1.027), podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.  

U maju ove godine najviše noćenja u RS-u ostvarili su turisti iz: Srbije 20.824 noćenja, Slovenije 8.715, Hrvatske 4.135, Turske 2.304, Njemačke 1.824, te Austrije 1.723 noćenja itd.

U periodu januar – maj ove godine u RS-u su boravila 179.594  turista, što je za 18,1 posto više u odnosu na isti period prošle godine. U periodu januar – maj 2023.godine turisti su u RS-u ostvarili ukupno 438.091 noćenje, što je za 16 posto više u odnosu na isti period 2022. godine.

U maju 2023. godine RS je raspolagala sa 12.346 stalnih ležaja.