DNEVNI

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavio 12 izvještaja

 Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine završio je i objavio prvu grupu izvještaja finansijske revizije za 2019. godinu za 12 institucija Bosne i Hercegovine.

Objavljenim izvještajima obuhvaćeni su – Agencija za nadzor nad tržištem BiH,
Agencija za osiguranje u BiH, Agencija za poštanski promet BiH, Arhiv BiH, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Direkcija za ekonomsko planiranje,
Direkcija za evropske integracije, Fond za povratak BiH, Institut za intelektualno vlasništvo BiH,
Institut za standardizaciju BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Od 12 spomenutih institucija, jednoj instituciji – Agenciji za nadzor nad tržištem BiH je dato mišljenje s rezervom, uz skretanje pažnje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima.

Pet institucija je dobilo pozitivno mišljenje uz sretanje pažnje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima, dok je kod šest institucija izraženo pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima.

Kod dvije institucije – Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH i Fonda za povratak BiH istaknuto je ključno pitanje revizije.

Pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje dobilo je svih 12 institucija iz prve grupe revidiranih subjekata.

Osnova za mišljenje sa rezervom na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima kod Agencije za nadzor nad tržištem BiH temelji se na činjenici da je ostvareni broj zaposlenih u toku godine veći od broja odobrenog u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, a što je posljedica netransparentnog zapošljavanja dvije osobe na određeno vrijeme bez javnog konkursa i njihovog prijema u stalni radni odnos nakon obnavljanja ugovora na određeno vrijeme u periodu dužem od dvije godine (tačka 5.3 Izvještaja).

– Utvrdili smo da je pitanje izostanka aktivnosti Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine u 2019. godini ključno pitanje revizije Fonda za povratak BiH za 2019. godinu – saopćeno je iz Ureda za reviziju institucija BiH.

Kako se nadalje navodi, pitanje funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave, također, je istaknuto kao ključno pitanje revizije Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2019. godinu.

Opširnije informacije te kompletni izvještaji finansijske revizije za prvu grupu revidiranih institucija dostupni su na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba, navodi se u saopćenju.

VEZANO

BiH – država od koje sve češće glavu okreću i susjedi. Europa i svijet su to odavno učinili

urednik

Pandemija smanjila broj turista u ožujku za 62,5%

urednik

Johann Sattler: Ovo je prava prilika da se konačno da prioritet jedinstvu nad podjelama za dobrobit ove zemlje

urednik