DNEVNI

Usvojen Nacrt zakona kojim se skraćuje bolovanje sa 42 na 15 dana

Burnu raspravu na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH izazvale su predložene izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Predložene izmjene, koje su zapravo zahtjevi Udruženja poslodavaca FBiH, imaju za cilj da se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja, koja je na teret poslodavaca, smanji sa 42 dana na 15 dana.

Zakon se razmatrao u formi nacrta i kao takav je usvojen. Iz Federalnog ministarstva zdravstva su konstatirali da predloženi zakon nema procjenu financijskog efekta primjene, te da nema stavove županija jer ovo zadire u njihovu nadležnost.

Za i protiv

-Ovim zakonom se smanjuje bolovanje sa 42 na 15 dana. Uvijek smo se rukovodili zemljama Bizmarkovog modela. U tom kontekstu u Njemačkoj, Austriji dužina bolovanja koja ide na teret poslodavca je 42 dana, kazala je Snježana Bodnaruk, sekretar Federalnog ministarstva zdravstva.

Za riječ se javio zastupnik Zlatko Kravić.

-Radim u Općoj bolnici, ovaj zakon bi nas dobro ‘zakl’o’, donio bi oko 100 milijuna maraka manjka u zdravstvenom sustavu. U eri poskupljenja hrane, svega, to je dodatni problem zdravstvenim ustanovama. Ako dodamo 100 milijuna maraka, bojim se da će se zdravstveni sustav potpuno raspasti. Došlo bi do totalnog kolapsa u zdravstvenom sustavu. Mi smo na Parlamentu izglasali odluku o konsolidaciji zdravstvenih ustanova. Odavde upumpali u zdravstveni sustav 200 milijuna maraka i sada tražimo da vrati 100 milijuna maraka. Za taj zakon ne treba glasati, poručio je Kravić.

Govorio je i zastupnik Mujo Hasić.

-Ovo nije zakon koji se bori protiv radnika. Pojedini zaposleni koji nemaju dovoljno želje za radom traže mogućnosti kako da izbjegnu radne obaveze i da odu na bolovanje. Radnici koji žele savjesno da rade, kažu mi: ‘Direktore, ovo je sramota šta oni rade. On može izbjeći, a mi da radimo”, govori Hasić.

Dodaje kako nije uredu da radniku koji se ozlijedi oko kuće koseći travu ili igrajući lopte, troškove liječenja snose zavodi zdravstvenog osiguranja, a ako se uz sve mjere zaštite povrijedi na poslu, to sve plaća poslodavac.

Zloupotreba?

Irfan Čengić kaže kako je imao priliku da upozna ljude koji zloupotrebljavaju bolovanje. Rekao je kako poznaje državnu službenicu koja je najavila: ‘Od sutra sam na bolovanju’.

-I otišla je na bolovanje i dan-danas je na bolovanju. Neki liječnik je štiti. Pa kada je štiti, neka troškove plaća zavod, a ne poslodavac, kazao je Čengić.

Predsjedniku Udruženja poslodavaca FBiH Adnanu Smailbegoviću dozvoljeno je da se obrati zastupnicima.

-Detaljno smo izanalizirali zakone, bolovanje. Iznijet ću par činjenica. Prosječno vrijeme bolovanja je šest i pol radnih dana u Europi godišnje. Kod Bugara su 22 dana, a Turci imaju najmanje, 2,8 dana. U Federaciji je to 25 radnih dana bolovanja. Imamo tri i pol puta veće bolovanje od prosjeka Europe. Jesmo li mi bolesna nacija ili se radi o klasičnoj zloupotrebi bolovanja? Tko god se umori ne kaže da ide na odmor već na bolovanje. Ovo je jedan od načina da se sistemski smanji ova zlouporaba bolovanja, rekao je Smailbegović.